Standaard sneltoetsen

1 jaar geleden bijgewerkt

  Maak op macOS de volgende vervangingen:

  • Vervang Ctrl door Cmd (of )
  • Vervang Alt door Option (of )
  • Vervang Home door Fn+Links
  • Vervang End door Fn+Rechts
  • Vervang PgUp door Fn+Omhoog
  • Vervang PgDn door Fn+Omlaag
  • Gebruik Fn met functietoetsen
  Actie Windows/Linux macOS
  Zoom in Ctrl+= Cmd+=
  Zoom uit Ctrl+- Cmd+-
  Zoom naar 100% Ctrl+0 Cmd+0
  Ga naar eerste element in de partituur Ctrl+Home Cmd+Fn+Links
  Ga naar laatste element in de partituur Ctrl+End Cmd+Fn+Rechts
  Spring naar volgend scherm PgDn Fn+Omlaag
  Spring naar vorig scherm PgUp Fn+Omhoog
  Spring naar het begin van de eerste pagina Home Fn+Links
  Spring naar het einde van de laatste pagina End Fn+Rechts
  Spring naar volgende pagina Ctrl+PgDn Cmd+Fn+Omlaag
  Spring naar vorige pagina Ctrl+PgUp Cmd+Fn+Omhoog
  Zoek / ga naar Ctrl+F Cmd+F

  Partituur navigatie

  Actie Windows/Linux macOS
  Selecteer volgend akkoord Rechts Rechts
  Selecteer vorig akkoord Links Links
  Ga naar volgende maat Ctrl+Rechts Cmd+Rechts
  Ga naar vorige maat Ctrl+Links Cmd+Links
  Selecteer volgend element in partituur Alt+Rechts Option+Rechts
  Selecteer vorig element in partituur Alt+Links Option+Links
  Selecteer noot/rust erboven Alt+Omhoog Option+Omhoog
  Selecteer noot/rust eronder Alt+Omlaag Option+Omlaag

  Noot-invoer

  Algemeen

  Actie Windows/Linux macOS
  Noot-invoer: schakel 'invoermodus' in/uit N N
  Toon/verberg pianoklavier P P
  Gebruik stem 1 Ctrl+Alt+1 Cmd+Option+1
  Gebruik stem 2 Ctrl+Alt+2 Cmd+Option+2

  Duur

  Actie Windows/Linux macOS
  Duur instellen 19 19
  Duur instellen: 32ste noot 2 2
  Duur instellen: 16de noot 3 3
  Duur instellen: 8ste noot 4 4
  Duur instellen: kwartnoot 5 5
  Duur instellen: halve noot 6 6
  Duur instellen: hele noot 7 7
  Schakel 'Puntering' in/uit . .
  Voer antimetrisch figuur in Ctrl+2Ctrl+9 Cmd+2Cmd+9
  Voer antimetrisch figuur in: duool Ctrl+2 Cmd+2
  Voer antimetrisch figuur in: triool Ctrl+3 Cmd+3
  Voer antimetrisch figuur in: kwartool Ctrl+4 Cmd+4
  Voeg overgebonden noot toe T T
  Halveer geselecteerde duur (inclusief gepunteerde waarde) Shift+Q Shift+Q
  Verdubbel geselecteerde duur (inclusief gepunteerde waarde) Shift+W Shift+W

  Toonhoogte

  Actie Windows/Linux macOS
  Voer noot in AG AG
  Voeg noot aan akkoord toe Shift+AShift+G Shift+AShift+G
  Voer interval in Alt+1Alt+9 Option+1Option+9
  Schakel 'Voorteken: mol' in/uit - -
  Schakel 'Voorteken: herstellingsteken' in/uit = =
  Schakel 'Voorteken: kruis' in/uit + +
  Voer rust in 0 0
  Voeg siernoot toe: acciaccatura / /

  Tablatuur

  Actie Windows/Linux macOS
  Duur instellen (TAB) Shift+0Shift+9 Shift+0Shift+9
  Duur instellen: 32ste noot (TAB) Shift+2 Shift+2
  Duur instellen: 16de noot (TAB) Shift+3 Shift+3
  Duur instellen: 8ste noot (TAB) Shift+4 Shift+4
  Duur instellen: kwartnoot (TAB) Shift+5 Shift+5
  Duur instellen: halve noot (TAB) Shift+6 Shift+6
  Duur instellen: hele noot (TAB) Shift+7 Shift+7
  Voer TAB fret in 09 09
  Voer TAB fret in AK AK
  Ga snaar omhoog (TAB) Omhoog Omhoog
  Ga snaar omlaag (TAB) Omlaag Omlaag
  Schakel 'ghost note' in/uit Shift+X Shift+X

  Selecteren

  Actie Windows/Linux macOS
  Selecteer alles Ctrl+A Cmd+A
  Voeg aan selectie toe: vorige noot/rust Shift+Links Shift+Links
  Voeg aan selectie toe: noot/rust Shift+Rechts Shift+Rechts
  Voeg aan selectie toe: notenbalk erboven Shift+Omhoog Shift+Omhoog
  Voeg aan selectie toe: notenbalk eronder Shift+Omlaag Shift+Omlaag
  Selecteer tot en met het begin van de maat Ctrl+Shift+Links Cmd+Shift+Links
  Selecteer tot en met het einde van de maat Ctrl+Shift+Rechts Cmd+Shift+Rechts
  Selecteer tot en met het begin van de partituur Ctrl+Shift+Home Cmd+Shift+Fn+Links
  Selecteer tot en met het einde van de partituur Ctrl+Shift+End Cmd+Shift+Fn+Rechts

  Bewerken

  Algemeen

  Actie Windows/Linux macOS
  Verlaten Esc Esc
  Maak ongedaan Ctrl+Z Cmd+Z
  Doe opnieuw Ctrl+Shift+Z Cmd+Shift+Z
  Kopieer Ctrl+C Cmd+C
  Knip Ctrl+X Cmd+X
  Plak Ctrl+V Cmd+V
  Herhaal de huidige selectie R R
  Voeg één maat in voor selectie Ins Ins
  Voeg maten in voor selectie Ctrl+Ins Cmd+Ins
  Voeg één maat toe aan het einde Ctrl+B Cmd+B
  Voeg maten toe aan het einde Alt+Shift+B Option+Shift+B
  Verwijder Del Del
  Verwijder geselecteerde maten Ctrl+Del Cmd+Del
  Toon/verberg eigenschappen F8 Fn+F8
  Bewerk element F2 Fn+F2

  Duur

  Actie Windows/Linux macOS
  Duur instellen 19 19
  Antimetrisch figuur invoeren Ctrl+2Ctrl+9 Cmd+2Cmd+9
  Voeg overgebonden noot toe T T

  Toonhoogte

  Actie Windows/Linux macOS
  Schakel 'Voorteken: mol' in/uit - -
  Schakel 'Voorteken: herstellingsteken' in/uit = =
  Schakel 'Voorteken: kruis' in/uit + +
  Verhoog toon/verplaats selectie omhoog Omhoog Omhoog
  Verlaag toon/verplaats selectie omlaag Omlaag Omlaag
  Verhoog toon met een octaaf Ctrl+Omhoog Cmd+Omhoog
  Verlaag toon met een octaaf Ctrl+Omlaag Cmd+Omlaag
  Wijzig enharmonische notatie (werkelijke en geschreven toonhoogte) J J
  Ga snaar omhoog (TAB) Ctrl+Omhoog Cmd+Omhoog
  Ga snaar omlaag (TAB) Ctrl+Omlaag Cmd+Omlaag

  Notatie

  Actie Windows/Linux macOS
  Wissel stokrichting X X
  Gebruik stem 1 Ctrl+Alt+1 Cmd+Option+1
  Gebruik stem 2 Ctrl+Alt+2 Cmd+Option+2

  Handmatige aanpassing

  Actie Windows/Linux macOS
  Verplaats tekst naar links Links Links
  Verplaats tekst naar rechts Rechts Rechts
  Verplaats tekst snel naar links Ctrl+Links Cmd+Links
  Verplaats tekst snel naar links Ctrl+Rechts Cmd+Rechts
  Verplaats selectie omhoog Omhoog Omhoog
  Verplaats selectie omlaag Omlaag Omlaag
  Verplaats selectie snel omhoog Ctrl+Omhoog Cmd+Omhoog
  Verplaats selectie snel omlaag Ctrl+Omlaag Cmd+Omlaag

  Tekst

  Algemeen

  Actie Windows/Linux macOS
  Voeg tekst toe: notenbalktekst Ctrl+T Cmd+T
  Voeg tekst toe: expressietekst Ctrl+E Cmd+E
  Voeg tekst toe: systeemtekst Ctrl+Shift+T Cmd+Shift+T
  Voeg tekst toe: tempomarkering Alt+Shift+T Option+Shift+T
  Voeg tekst toe: repetitieteken Ctrl+M Cmd+M

  Opmaak

  Actie Windows/Linux macOS
  Opmaak tekst: vet Ctrl+B Cmd+B
  Opmaak tekst: cursief Ctrl+I Cmd+I
  Opmaak tekst: onderstreept Ctrl+U Cmd+U

  Liedtekst

  Actie Windows/Linux macOS
  Voeg tekst toe: liedtekst Ctrl+L Cmd+L
  Ga naar volgende lettergreep Spatie Spatie
  Ga naar vorige lettergreep Shift+Spatie Shift+Spatie
  Liedtekst: voer koppelteken in - -
  Liedtekst: voer melisme in _ _
  Voeg liedtekst vers toe Enter Enter
  Ga naar volgend vers liedtekst Omlaag Omlaag
  Ga naar vorig vers liedtekst Omhoog Omhoog

  Akkoordsymbolen, Romeinse cijferanalyse, Nashville nummers, becijferde bas (basso continuo)

  Actie Windows/Linux macOS
  Voeg tekst toe: akkoord symbool Ctrl+K Cmd+K
  Ga naar volgend tekst element Spatie Spatie
  Ga naar vorig tekst element Shift+Spatie Shift+Spatie
  Verplaats cursor: naar volgende tel ; ;
  Verplaats cursor: naar vorige tel Shift+; Shift+;
  Verplaats cursor: duur Ctrl+1Ctrl+9 Cmd+1Cmd+9

  Andere partituur elementen

  Actie Windows/Linux macOS
  Toon/verberg paletten F9 Fn+F9
  Zoek in paletten Ctrl+F9 Cmd+Fn+F9
  Voeg legatoboog toe S S
  Voeg articulatie toe: accent Shift+V Shift+V
  Voeg articulatie toe: marcato Shift+O Shift+O
  Voeg articulatie toe: staccato Shift+S Shift+S
  Voeg articulatie toe: tenuto Shift+N Shift+N
  Voeg teken toe: crescendo < <
  Voeg teken toe: decrescendo > >

  Partituur instellen en opmaak

  Actie Windows/Linux macOS
  Instrumenten toevoegen/verwijderen I I
  Open instrumenten-dialoogvenster F7 Fn+F7
  Schakel 'Zichtbaarheid' in/uit V V
  Verminder de uitrekking van de opmaak { {
  Vergroot de uitrekking van de opmaak } }
  Systeemomslag toevoegen/verwijderen Enter Enter
  Pagina-einde toevoegen/verwijderen Ctrl+Enter Cmd+Enter
  Herstel vormen en posities Ctrl+R Cmd+R

  Bestandsbewerkingen

  Actie Windows/Linux macOS
  Nieuw Ctrl+N Cmd+N
  Open Ctrl+O Cmd+O
  Sluit Ctrl+W Cmd+W
  Sla op Ctrl+S Cmd+S
  Druk af Ctrl+P Cmd+P
  Sluit af Ctrl+Q Cmd+Q

  Gebruikersinterface

  Afspelen

  Actie Windows/Linux macOS
  Speel af Spatie Spatie
  Toon/verberg mixer F10 Fn+F10