MuseScore 2.0.3 is beschikbaar

10 Apr 2016 - 16:15

Sinds het uitkomen van MuseScore 2.0.2 in juli vorig jaar, heeft de ontwikkeling van MuseScore niet stilgestaan. Nieuwe en reeds bestaande ontwikkelaars hebben problemen verholpen en nieuwe mogelijk toegevoegd. Wij zijn dan ook zeer verheugd om MuseScore 2.0.3 beschikbaar te stellen, de stabielste en meest krachtige MuseScore tot nu toe.

Download MuseScore 2.0.3

Nieuwe mogelijkheden

Deze release is een update voor de 2.0 serie waarin hoofdzakelijk de kritische fouten die zijn gemeld in de voorgaande versies van MuseScore zijn verholpen en om niet te vergeten, er zijn ook een aanzienlijk aantal kleine fouten zijn hierin opgelost. Maar daarnaast, net zoals we hebben gedaan met MuseScore 2.0.2, konden we het niet laten om een aantal visuele verbetering toe te voegen. Het resultaat hiervan is dat we een aantal functie hebben toegevoegd die nog niet in MuseScore beschikbaar waren samen met verbeteringen in MuseScore's notatie, afspeel mogelijkheden en de gebruikersinterface.

De volledige lijst omvat meer dan 200 aanpassingen, zie hiervoor de release notes.

 • Cresc. en dim. met gestreepte lijnen (cresc.   _     _     _     _     _ )
 • Vertaalde versies van de "Aan de slag" partituur
 • Toevoegen van bogen aan noten die reeds zijn ingevoerd is mogelijk zonder de noteninvoermodus te verlaten
 • Ingebouwde optie "terug naar fabrieksinstellingen"
 • Volgorde van gekoppelde partijen is nu mogelijk in het partijen dialoog venster
 • Liedteksten kopiëren naar het klembord met het gereedschap in Bewerken → Gereedschappen
 • Nieuw compressor effect in de synthesizer
 • Sneltoets voor sforzato/accent (standaard Shift+V), overeenkomstige sneltoetsen voor staccato, tenuto en marcato
 • Nieuwe instrumenten: meer trompetten en cornetten, traverso, contra gitaar
 • Twintig nieuwe standaard gitaar fretborddiagrammen in Geavanceerde werkruimte en het hoofdpalet
 • Mogelijkheid in Voorkeuren → Werkblad om pagina's horizontaal of verticaal te kunnen schuiven
 • Drumband percussie geluiden zijn standaard beschikbaar

Daarnaast zijn wij blij aan te kunnen kondigen dat Linux gebruikers MuseScore 2.0.3 direct voor hun systeem kunnen downloaden, net zoals Windows en Mac gebruikers. Dit is mogelijk dankzij het AppImage packaging formaat, dat werkt op de meeste Linux distributies. Het is dus niet langer nodig om te wachten totdat de laatste versie samengesteld wordt voor je systeem. Zorg dat je kopie krijgt via MuseScore.org en je bent klaar.

Met dank aan

Onze dank gaat uit naar de 40+ ontwikkelaars die hun tijd en energie hebben gestoken in het maken van MuseScore 2.0.3 en de honderden vertalers en documentatie schrijvers. Met al jullie energie is de wereld een meer muzikale omgeving geworden. Dank aan jullie allemaal!

Een blik vooruit

Tijdens samenstellen van MuseScore 2.0.3 zijn we al begonnen met het werken een de volgende versie van MuseScore - MuseScore 3.0! Hou het nieuws in de gaten voor meer informatie aangaande de plannen voor de toekomst - de wijzigingen de er aankomen zijn net significant als de wijzigingen die zijn doorgevoerd bij overstap van MuseScore 1 naar MuseScore 2.

Wij kijken uit naar meer ontwikkelaars die deel worden van onze gemeenschap als onderdeel van de inspanningen die nodig zijn voor MuseScore 3. Omdat MuseScore gratis en open source is, kan iedereen beschikken over de broncode en zijn aanpassing in de code met ons delen via GitHub. En natuurlijk, niet-programmeurs kunnen ook hun steentje bijdragen - wij kijken uit naar jullie reacties in de verschillende MuseScore forums en jullie kunnen altijd een donatie doen om de toekomst van MuseScore te ondersteunen. Maar bovenal kun je MuseScore het meest helpen door erover te praten en MuseScore te delen met jullie vrienden en familie!