Musescore 1.3 en Nightly Build

• 4 Mrt 2013 - 12:01

Hello Musescere users,
I use for my party to write a Baroque ensemblehHoofdzakelijk MuseScore Nightly build and save the parties as a MSCZ file. Fellow members of the ensemble using MuseScore 1.3 they can, however the files I create and garnered a MSCZ not open and get the message that they are an old program and use it to update. Now there MuseScore 1.3 only a few days and if there update that program clicked word is nothing to update.
What are we doing wrong and what is the reason that no MSCZ MuseScore 1.3 MuseScore NigtlyBuilt can read.
For Nightly Build I use the versie2013-03-January 1808 abb86c6
Fred Paul Vogel

Hallo Musescere gebruikers,
Ik gebruik om mijn partijen uit te schrijven voor een Barok ensemblehHoofdzakelijk Musescore Nightly build en sla de partijen op als een MSCZ bestand. Mede leden van het ensemble gebruiken Musescore 1.3 zij kunnen echter de bestanden die ik maak en opsla als een MSCZ niet openen en krijgen de melding dat zij een oud programma gebruiken en dit moeten updaten. Nu bestaat Musescore 1.3 nog maar een aantal dagen en als er op updaten in dat programma geklikt word is er niets te updaten.
Wat doen we fout en wat is de reden dat Musescore 1.3 geen MSCZ van Musescore NigtlyBuilt kan lezen.
Voor Nightly Build gebruik ik de versie2013-03-01 1808 ebb86c6
FredPaul Vogel

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.