stem veranderen

hoe een eerste stem (blauw) veranderen in tweede stem (groen)

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.