midi ingang

• 19 Mrt 2019 - 21:13

De invoer van noten lukt me niet meer met het toetsenbord, aangesloten via de midi-aansluiting.
Is er een instelling in het programma dat aangepast moet worden? Reent, na de laatste update van Musescore is het probleem ontstaan.
Ik werk met Musescore 3.... in windows 10.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.