Voortekens

10 jaren geleden bijgewerkt
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Voortekens

Voortekens kunnen worden ingesteld of gewijzigd door een voorteken-symbool uit het voortekensymbool-palet naar een noot in de partituur te slepen.
Accidentals palette

Wanneer je alleen de toonhoogte van een noot wilt wijzigen dan kan je ook de desbetreffende noot aanklikken en druk dan op:

  • Up: Verhoogt de toonhoogte van een noot met een halve toon (voorkeur voor kruizen).
  • Down: Verlaagt de toonhoogte van een noot met een halve toon (voorkeur voor mollen).
  • Ctrl+Up: Verhoogt de toonhoogte van een noot met een octaaf.
  • Ctrl+Down: Verlaagt de toonhoogte van een noot met een octaaf.

In versie 0.9.6 en later kan je een bestaand voorteken wijzigen in een hulpvoorteken (tussen haakjes): sleep de haakjes van het voortekensymbool-palet naar het bestaande voorteken (niet de noot zelf). Om de haakjes te verwijderen: selecteer het voorteken en druk op Delete.

MuseScore probeert dan automatisch om een voorteken voor de veranderde noot te plaatsen. Wanneer je handmatig een voorteken wilt plaatsen, sleep dan het voorteken van het voortekens-palet naar de noot. Wanneer je daarna de hoogte van de noot met de cursor verandert, worden de voortekens verwijderd.

Wanneer je de toonhoogte wijzigt met de pijl-toetsen worden handmatig ingestelde voortekens verwijderd.

De menufunctie Notes → Pitch spell probeert voor de hele partituur de juiste voortekens te plaatsen.