Noten invoeren

1 jaar geleden bijgewerkt
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Noten invoer

Noten invoeren in Noten Invoer mode. Selecteer eerst een noot of rust als startpositie voor het invoeren van een noot. Bij het invoeren vervang je de bestaande noot of rust. Dus de duur van een maat verandert niet.

 • N: Inschakelen Noten Invoer mode.
 • Escape (punt) Bladeren Noten Invoer mode.

Na het activeren van de Noten Invoer mode selecteer je de noot die je wilt invoeren vanaf het notenpallet of door middel van de volgende toetscombinaties

 • 1: 64e noot (semi-demi-semiquaver)
 • 2: 32e noot (demi-semiquaver)
 • 3: 16e noot (semiquaver)
 • 4: Achtste noot (quaver)
 • 5: Kwart noot (crochet)
 • 6: Halve noot (minim)
 • 7: Hele noot (semibreve)
 • 8: Dubbele hele noot (breve)
 • 9: Dubbele dubbele hele noot (Longa)
 • 0: Rust
 • .: Een tijd (punt) verandert de duur van een noot

Noten worden ingevoerd door: C D E F G A B C
Notes: C, D, E, F, G, A, B, C

0 creëert een rust, bijvoorbeeld C D 0E
Opmerking: de duur die u kiest voor noten (kwart) zoals in dit voorbeeld ook bepalend voor de duur van de rust (kwartrust).
C, D, rest, E

Van noten een akkoord maken door
Shift en de naam van de noot in te toetsen: C D Shift+F Shift+A E F
C, D minor triad, E, F

Waardestrepen / vlaggetjes worden automatisch geplaatst: 5 . C 4 D E F
G A (Opmerking: versie 0.9.3 of eerder maakt gebruik van andere sneltoetsen om de notenwaarde te veranderen. Zie hierboven voor meer informatie)
Quarter notes: C, D, Eight notes: E, F, G, A

Om een noot te veranderen met een octaaf gebruikt u de volgende toets combinaties:

 • Ctrl+Up (Mac: +Up): Verhoogt de toonhoogte van een noot met een octaaf.
 • Ctrl+Down (Mac: +Down): Verlaagt de toonhoogte van de noot met een octaaf.

Andere bewerkingsopdrachten:

 • x: Verandert de stokrichting.
 • Shift+x: Verplaats notenkop naar andere kant van de stok.

MIDI keyboard

U kunt ook noten invoeren met behulp van een MIDI-keyboard onder Windows of Linux vanaf versie 0.9.4. Versie 0.9.3 of eerder kunt u alleen onder Linux met MIDI keyboard noten invoeren.

 1. Verbind uw MIDI-keyboard met de computer en zet uw toetsenbord aan
 2. Start MuseScore
 3. Creëer een nieuwe partituur
 4. Klik op de rust in de eerste maat 1 waar u met de notatie wilt beginnen
 5. Toetst N om te beginnen in de Noot-invoermodus
 6. Selecteer een nootduur bijvoorbeeld een kwartnoot, zoals hierboven beschreven
 7. Toets een noot op uw MIDI keyboard, dan ziet u dat de toonhoogte is toegevoegd aan uw partituur

Let op: het MIDI-toetsenbord plaatst een noot of akkoord op tijd. Deze wijze van invoeren van noten (ook wel "step-time entry") is snel en betrouwbaar. Sommige notatie-software proberen te interpreteren "real-time vermelding" waar de muzikant speelt en de software probeert dan van de invoer een passage in de notatie te maken. Echter, de resultaten zijn vaak onbetrouwbaar, zelfs wanneer deze gespeeld wordt door een ervaren muzikant met behulp van dure software. MuseScore richt zich op meer betrouwbare vormen van het invoeren van noten.

Kleuren

MuseScore (versie 0.9.5 of later) kleurt noten welke buiten het bereik van het instrument liggen in geel of rood. Noten boven of onder het comfortabele bereik van een amateur worden in geel getoond, noten buiten het bereik van een comfortabele professional worden in rood getoond. De kleuren zijn informatief en worden alleen op het computerscherm getoond, tijdens het afdrukken worden ze gewoon in het zwart geprint . Om het kleuren van de noten (in versie 0.9.6 of later) uit te schakelen Kies Bewerk Voorkeursinstellingen..., Klik op de Noten Invoer tab, en haal het vinkje weg bij "Kleur de noten welke buiten het bereik van het instrument liggen".