Maat acties

11 jaren geleden bijgewerkt
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Maatbewerkingen

Toevoegen

Voor het toevoegen van een maat aan het einde van de partituur toets Ctr+B (Mac: +B). Voor het toevoegen van meerdere maten gebruik je het menu CreëerMatenVoeg Meerdere Maten Toe....

Invoegen

Selecteer eerst een maat druk dan op Ins voor het invoegen van een nieuwe lege maat vóór de geselecteerde maat. Voor het invoegen van meerdere maten gebruik je het menu CreëerMatenMeerdere Maten Invoegen....

Verwijderen

Selecteer eerst een maat druk dan op Ctr+Del (Mac: +Fn+Backspace).
Voor 0.9.5 en eerdere versies is de handeling verschillend. Om een maat te verwijderen moet eerst die eerst op een bijzondere manier selecteren. Toets Ctr (Mac: ) op het toetsenbord en met linkermuisknop op een leeg gedeelte van de maat. De maat is dan gemarkeerd met een stippellijn die aangeeft welke "maat" u heeft geselecteerd. Toets Ctr+Click (Mac: +Click) voor uitbreiding van de selectie. Toets Del (Mac: Fn+Backspace) om de geselecteerde maten te verwijderen.

Eigenschappen

Dialoogvenster Maat Eigenschappen. Voor het bewerken van de eigenschappen van een maat klik je met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van de maat en selecteer Maat Eigenschappen....

Maat Eigenschappenvenster

Notenbalken

De eigenschap Zichtbaar kunt u gebruiken voor het tonen of verbergen van de noten en de notenbalk voor de geselecteerde maten. De eigenschap Stokloos kunt u gebruiken om notenstokken te tonen of te verbergen voor alle geselecteerde maten. Houdt er rekening mee dat normaal gesproken een stok die als halve noot en kwart noten (crotchets) alleen toont de notenkop wanneer die gemarkeerd is als stokloos.

Maatsoort

De Nominale maatsoort is de maatsoort welke u ziet in de partituur. U kunt de Actuele maatsoort van een maat wijzigen ongeacht de maatsoort welke wordt weergegeven in de partituur. Normaal gesproken is de nominale en de feitelijke duur van een maat identiek. Maar een opmaat kan bijvoorbeeld een kortere feitelijke duur hebben.

In de onderstaande figuur ziet u dat de eerste noot in een opmaat staat en heeft een nominale maat van 4 / 4, maar een werkelijke duur van 1 / 4. De maten in het midden hebben zowel de nominale en de werkelijke duur van 4 / 4. De laatste maat met slechts een halve noot (met punt) aan het einde heeft een werkelijke duur van 3 / 4.

Incomplete maten

Onregelmatig

Een "onregelmatige" maat wordt niet meegeteld in de maatnummering. Normaal gezien wordt een opmaat gemarkeerd als een"onregelmatige". Wanneer u gebruik maakt van versie 0.9.4 of eerder en een maat toewijst als onregelmatig dan moet u eerst opslaan en herladen de partituur om de veranderde maatnummers te tonen.

Herhalingen

Indien de maat het einde is van een Herhalingstekens dan kunt u aangeven hoe vaak de herhaling moet worden gespeeld.

Afbreken meerdere-maat rusten

Deze eigenschap scheidt een meerdere-maatmaat rust op de huidige maat. Wanneer de huidige maat een wijziging bevat een van de maatsoort dan zal MuseScore deze vervolgens automatisch opmerken.

De versies 0.9.6 en later breken automatisch meerdere-maatrusten af op belangrijke markeringen van herhalingen, pauzes, verandering in maatsoort, dubbele bar lijnen, etc

Nummering

MuseScore kent automatisch nummers toe aan de eerste maat van elk systeem, maar meer nummering opties zijn mogelijk. Vanuit het hoofdmenu kies StijlBewerk Stijl Algemeen.... Kies in het linker paneel "Nummers". In de onderste helft van het rechterdeelvenster ziet u de "Maat Nummers" ("Bar Numbers") sectie.

Markeer het selectievakje naast de "Maat Numbers" voor het inschakelen van automatische maat nummers.
Markeer "Toon eerste" als u wilt dat de eerste maat genummerd wordt.
Markeer "elk systeem" wanneer u nummers op alle notenbalken wilt, anders toont alleen de bovenste notenbalk van elk systeem maatnummers.
U kunt kiezen voor nummers op "elk systeem" op de eerste maat van elke lijn, of kies voor nummering door "interval" en geef de grootte van de interval aan. Bijvoorbeeld: een interval van 1 nummer op elke maat met een interval van 5 geeft om de vijf maten een nummer.