Barok Instrument de TRAVERSO

• 9 Okt 2015 - 22:01

Ik mis in de keuze lijst voor instrumenten bij de oude muziek de keuze mogelijkheid voor de Traverso. Een in de Barok tij,d een veel gebruikt instrument. Is het mogelijk die toe te voegen.
Ik weet wel dat ik ook bij de algemene instrumenten een dwarsfluit zou kunnen kiezen maar dit is eigenlijk een ander instrument met andere mogelijkheden

Hartelijk groet

FredPaul Vogel

I miss the selection list for the instruments at the old music selection possibility for Traverso. One in the Baroque tide, d a widely used tool. Is it possible to add these.
I know that I could choose a flute at the general instruments but this is actually another instrument with other options
Kind regards
Fred Paul Vogel

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.