Dźwięk i odtwarzanie

Updated 2 years ago
This is an archived handbook page written for Musescore 2
Navigate to the handbook page for Musescore 3: Sound and playback

MuseScore ma wbudowane funkcje "Dźwięku i odtwarzania". W tym rozdziale omówiono sterowanie odtwarzaniem i sposoby wydawania dźwięków przez instrument.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.