Notacja

Updated 2 years ago
This is an archived handbook page written for Musescore 2
Navigate to the handbook page for Musescore 3: Notation

W poprzednim rozdziale "Podstawy" dowiedziałeś/aś się, jak wprowadzać nuty i używać Palety. W rozdziale "Notacja" opisano bardziej szczegółowo różne rodzaje notacji, w tym bardziej zaawansowaną notację muzyczną.

Zobacz także "Zagadnienia zaawansowane".

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.