Podstawy

Updated 2 years ago
This is an archived handbook page written for Musescore 2
Navigate to the handbook page for Musescore 3: Basics

Poprzedni rozdział "Pierwsze kroki" przeprowadził Cię przez Instalację i proces Tworzenia nowej partytury. Rozdział "Podstawy" zawiera przegląd MuseScore'a i opisuje ogólne metody interakcji z partyturą.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.