Wsparcie

Updated 2 years ago
This is an archived handbook page written for Musescore 2
Navigate to the handbook page for Musescore 3: Support

W tym rozdziale opisano, w jaki sposób uzyskać pomoc związaną z użytkowaniem MuseScore'a i wskazówki dotyczące zgłaszania błędów.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.