łamanie systemu beztaktowego

• Feb 25, 2020 - 23:03

Próbuje zapisać utwór beztaktowy (chorał) i mam problem z kontrolowaniem łamania systemów. Czy można kontrolować miejsce łamania bez podziału na takty? (Ilość nut w systemie nie jest jednakowa). Będę wdzięczna za pomoc.


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.