Podręcznik

This translation is outdated, see the English version for a reference: Handbook for MuseScore 2

Podręcznik ten jest przeznaczony dla MuseScore'a w wersji 2.0 i nowszych. Jest on utrzymywany i tłumaczony przez społeczność MuseScore'a.
Dowiedz się, jak możesz pomóc.

Pierwsze kroki

Ten rozdział pomoże Ci zainstalować i uruchomić MuseScore'a po raz pierwszy. W rozdziale pokażemy również, jak utworzyć nową partyturę.

Podstawy

Poprzedni rozdział "Pierwsze kroki" przeprowadził Cię przez Instalację i proces Tworzenia nowej partytury. Rozdział "Podstawy" zawiera przegląd MuseScore'a i opisuje ogólne metody interakcji z partyturą.

Notacja

W poprzednim rozdziale "Podstawy" dowiedziałeś/aś się, jak wprowadzać nuty i używać Palety. W rozdziale "Notacja" opisano bardziej szczegółowo różne rodzaje notacji, w tym bardziej zaawansowaną notację muzyczną.

Zobacz także →Zagadnienia zaawansowane na dole i →Podstawy na górze

Dźwięk i odtwarzanie

MuseScore ma wbudowane funkcje "Dźwięku i odtwarzania". W tym rozdziale omówiono sterowanie odtwarzaniem i sposoby wydawania dźwięków przez instrument.

Tekst

The previous chapter covers text that affects playback tempo, but there are many other types of text available in MuseScore: lyrics, chord symbols, dynamic markings, fingering, heading, rehearsal marks, plus many more. These are all accessible from the main menu via AddText.

For short generic text, use staff or system text. The difference between these two texts is whether you want it to apply to a single staff, or to the whole system. This distinction can be clear when extracting parts.

Formatowanie

Zagadnienia zaawansowane

Nowe funkcje w MuseScorze 2

For an overview about the new features, see What's New in MuseScore 2, MuseScore 2.0 Release Notes and Changes for MuseScore 2.0.
Documentation of new features are available in the chapter they belong to logically (except the one that is referring to upgrading from 1.3 to 2.0) , but for users coming from 1.x here's a collection of links to be able to see at a glance what can be done now...

Wsparcie

W tym rozdziale opisano, w jaki sposób uzyskać pomoc związaną z użytkowaniem MuseScore'a i wskazówki dotyczące zgłaszania błędów.

Dodatek