Exportul în alte formate

This is an archived handbook page written for MuseScore 1
Navigate to the handbook page for MuseScore 2: File formats

Partiturile editate cu ajutorul programului MuseScore, dar și cu alte multe programe existente pe piață, sînt stocate în fișiere, după anumite reguli și metode. Totalitatea acestor reguli și metode aplicate la un anumit fișier dau noțiunea de "format". Fiecare format, în momentul creerii lui, a avut anumite avantaje față de restul celor existente deja, sau pur și simplu a rezultat din dorința producătorului de a putea controla dezvoltarea structurii fișierelor, structură ce evoluează în mod necesar odată cu evoluția programului ce le creează.
În cele ce urmează, vom trece în revistă formatele în care MuseScore poate salva piesele muzicale editate. Operațiunea de salvare a lucrărilor într-un alt format decît cel specific pentru MuseScore, se numește "export într-un alt format".

Exportul unei piese într-un alt format se face cu ajutorul opțiunii de meniu FileSave As..., alegîndu-se din lista de opțiuni ce apare, formatul dorit. Aceeași operațiune se poate folosi și pentru salvarea unei lucrări sub un alt nume decît cel inițial.

Lista de formate cuprinde următoarele variante:

Formatul MuseScore comprimat (fișiere cu extensia .mscz)
MSCZ este formatul MuseScore standard și este recomandat pentru utilizare la lucrările editate cu această aplicație. Partiturile salvate în acest format nu vor pierde nici una din proprietățile sau setările stabilite de autor în cursul editării. Acest format este, de fapt, versiunea comprimată cu metoda ZIP a formatului .msc. Evident, dimensiunea fișierelor .mscz e sensibil mai mică decît a celor de format .msc.
Formatul MuseScore (fișiere cu extensia .mscx)
MSCX este versiunea necomprimată a fișierelor MuseScore folosite în versiunile 0.9.5 sau mai recente ale programului. O partitură salvată în acest format nu va pierde nici un fel de carcateristici sau informații. Acest format este recomandat în cazul în care este nevoie ca fișierul să poată fi editat și direct (fără ajutorul unui program cu grafică avansată - gen MuseScore), cu un editor de texte obișnuit (bineînțeles, de către cei care cunosc în detaliu limbajul formal utilizat în interiorul fișierului). Versiunile anterioare ale MuseScore au folosit formatul MSC, amintit mai sus. Trebuie însă menționat că extensia MSC intră în conflict cu anumite fișiere cu extensie identică utilizate de Microsoft Windows și este blocat de anumite aplicații de email în caz că astfel de fișiere sînt atașate mesajelor de poștă electronică. De aceea, utilizarea formatului MSC a fost eliminată în practică de formatul MSCX.
Formatul MusicXML (fișiere cu extensia .xml)
MusicXML este standardul universal de stocare a partiturilor muzicale și care poate fi descifrat și utilizat de majoritatea aplicațiilor de editare a partiturilor existente, cum ar fi Sibelius, Finale, și peste 100 de alte produse similare. Acesta este formatul recomandat cînd se dorește trimiterea de partituri către alți utilizatori, cu certitudinea că le vor putea deschide și folosi, fără să știm exact ce aplicație folosesc ei.
Formatul MusicXML comprimat (fișiere cu extensia .mxl)
Formatul MusicXML comprimat creează fișiere mai mici decît formatul MusicXML obișnuit. MusicXML comprimat este un standard mai nou și nu este încă atît de larg răspîndit la programele de editat partituri.
Formatul MIDI (fișiere cu extensia .mid)
Formatul Musical Instrument Digital Interface (MIDI) este utilizat pe scară largă în sintetizatoarele de sunet și în programele de generare a partiturilor muzicale. Totuși, fișierele MIDI au fost concepute mai ales pentru redarea notelor muzicale relativ simple și nu pentru întocmirea de partituri grafice, de aceea standardul nu prevede posibilitatea stocării de informații de spre formatare, partide vocale, ornamente, articulații, repetiții sau armuri, precum și multe alte elemente absolut necesare editării corecte și complete a unei lucrări. Pentru schimbul de lucrări muzicale cu alți utilizatori, se recomandă formatul MusicXML. Dacă urmăriți doar redarea sunetelor pe un echipament de sintetizare, atunci folosiți exportul în formatul MIDI.
Formatul PDF (fișiere cu extensia .pdf)
Formatul Portable Document Format (PDF) este ideal pentru transmiterea de partituri către persoane care nu utilizează sau nu dețin programe de editare a partiturilor, dar doresc să păstreze lucrări muzicale și să le tipărească exact în forma grafică stabilită de editor (compozitor, culegător, etc.). Acest format nu permite editarea ulterioară a lucrării. Majoritatea utilizatorilor de calculatoare au deja instalat un program de vizualizare și tipărire a fișierelor de format PDF, sau pot descărca gratuit și instala foarte ușor un astfel de program, dacă nu este instalat deja. Formatul PDF este un format universal pentru transmitere și stocare de documente, indiferent de natura acestora și de aplicația cu care au fost generate.
Formatul PostScript (fișiere cu extensia .ps)
Formatul PostScript (PS) este un limbaj foarte popular în domeniile unde se lucrează mult cu imprimante. Formatul PostScript se bazează pe un limbaj simbolic specific și care transmite imprimantelor elemnte de tipărit ce apoi sînt sintetizate în echipamentele respective (dacă sînt prevăzute cu interfețe corespunzătoare). Fișierele exportate în acest format sînt utilizate aproape în exclusivitate pentru tipărirea lucrărilor.
Formatul PNG (fișiere cu extensia .png)
Formatul Portable Network Graphics (PNG) este un format specific de tip bitmap pentru stocarea imaginilor, suportat nativ de majoritatea sistemelor de operare, aplicațiilor grafice și larg acceptat pe internet. Începînd cu versiunea 0.9.3 a aplicației MuseScore, pentru lucrările muzicale ce au mai multe pagini, se generează cîte un fișier PNG pentru fiecare din pagini. Pentru mai multă claritate în înțelegerea acestui format, precizăm că exportul în format bitmap (în cazul nostru, PNG) este similar cu scanarea unor partituri deja tipărite, calitatea grafică fiind însă mult mai bună și mult mai fidelă relativ la originalul creat prin tipărire directă din MuseScore.
Formatul SVG (fișiere cu extensia .svg)
Formatul Scalable Vector Graphics (SVG) poate fi deschis (vizualizat) de către majoritatea browserelor de internet și de către majoritatea aplicațiilor de grafică. Totuși, formatul SVG nu poate include fonturi speciale, altele decît cele instalate pe calculatoarele de destinație, deci nu pot transmite corect elemente grafice obținute cu fonturi speciale, ce se utilizează curent în MuseScore. De aceea, grafica lucrărilor transmise către alți utilizatori prin intermediul formatului SVG este de multe ori defectuoasă.
Formatul LilyPond (fișiere cu extensia .ly)
Fișierele exportate în format LilyPond pot fi deschise și editate de aplicația Lilypond. În acest moment, exportul realizat din MuseScore în format LilyPond export este incomplet și încă în fază experimentală.
Formatul audio WAV (fișiere cu extensia .wav)
Formatul WAV (Waveform Audio Format) este un format pentru stocarea necomprimată a sunetelor, dezvoltat de către Microsoft și IBM, dar larg utilizat de către aplicațiile de procesare și reproducere a sunetului ce rulează pe sistemele de operare Windows, Mac OS și Linux. Acest format este ideal ca bază pentru crearea de CD-uri audio, pentru că nimic din calitatea inițială a sunetului nu este pierdută la stocare. Dezavantajul major al acestui format este însă dimensiunea foarte mare a fișierelor, ceea ce îl face inutilizabil la transmiterea prin internet a unor înregistrări de durată mare. Această opțiune de export este disponibilă începînd cu MuseScore versiunea 0.9.5. Exportul în formate audio a lucrărilor editate în MuseScore este similară cu înregistrarea audio a pieselor respective, dacă ar fi reproduse pe calculator. Calitatea înregistrării este însă mult mai bună în cazul exportului.
Formatul audio FLAC (fișiere cu extensia .flac)
Formatul Free Lossless Audio Codec (FLAC) este un format audio comprimat. Fișierele FLAC au dimensiuni reduse la jumătate față de cele WAV, fără a se pierde nimic din calitatea înregistrării. Sistemele de operare Windows și Mac OS nu au prevăzute nativ module de decodare a fișierelor FLAC, dar există aplicații gratuite cum ar fi VLC media player care poate fi instalat pe oricare din aceste sisteme de operare. Această opțiune de export este disponibilă începînd cu MuseScore versiunea 0.9.5 .
Formatul Ogg Vorbis (fi;iere cu extensia .ogg)
Formatul Ogg Vorbis este un format liber de orice restricții de patent și care se dorește a fi un înlocuitor pentru formatul (foarte popular în prezent) MP3 (dar care este grevat de restricții de tip copyright). Ca și MP3, fișierele Ogg Vorbis sînt relativ mici ca dimensiuni (de multe ori, o zecime din fișierele în fomrat necomprimat), dar există unele pierderi de calitate audio, în general foarte puțin sesizabile de către auzul uman. Windows și Mac OS nu au suport nativ pentru Ogg Vorbis. Aplicația VLC media player amintită mai sus reproduce fără probleme acest format, iar browserul Firefox începînd cu versiunea 3.5 poate reproduce nativ acest tip de fișiere, deci nu există restricții de sistem de operare. files on any operating system. Această opțiune de export este disponibilă începînd cu MuseScore versiunea 0.9.5 .