Introducerea notelor

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Introducerea notelor.

După crearea partiturii, pasul următor este introducerea notelor (sau, în cazul în care editați o lucrare existentă - cum ar fi partitura demonstrativă, se va produce modificarea notelor deja introduse). Pentru aceasta, trebuie să treceți în starea (modul) de introducere note, operațiune realizată prin apăsarea butonului "N" de pe bara rapidă de unelte (sub bara de meniuri):

 • N: Trecerea în modul introducere note (Note entry mode).

Pe portativ apare o bară roșie verticală, care marchează locul în care se plasează nota curent introdusă.

Ieșirea din modul introducere note se face apăsînd tasta Escape (poziționată în partea stînga sus pe tastatură și marcată de obicei "ESC"):

 • Escape: Ieșirea din modul introducere note (Note entry mode).

Înainte de a trece efectiv la introducere, trebuie să facem precizarea că MuseScore calculează automat și permanent valoarea elementelor introduse în măsură. În momentul în care introduceți o notă sau o măsură de o anumită valoare (durată), programul calculează imediat și completează măsura cu pauze cu valoare totală egală cu diferența rămasă pînă la valoarea (durata) totală a măsurii, valoare stabilită fie prin măsura general valabilă a portativului, fie prin valoarea particulară ce se poate stabili în anumite puncte ale lucrării (detalii vom vedea ulterior).

După intrarea în modul introducere note (Note entry mode) trebuie să stabiliți ce fel de notă sau pauză urmează să plasați pe portativ (durata notei sau pauzei, cu sau fără punct, etc.), urmînd ca înălțimea notei să fie stabilită funcție de poziția efectivă de pe portativ. Elementele de selecție se găsesc tot pe bara de unelte rapide de pe care ați selectat butonul "N" anterior.

Selecția notelor sau pauzelor se poate face și cu combinații de taste, ceea ce poate aduce economii importante de timp la editare, dar această metodă se recomandă doar utilizatorilor experimentați.

Noi recomandăm, pentru început, folosirea mausului în alegerea unor elemente de meniu cît mai clare și mai detaliate, pentru o înțelegere și deprindere cît mai bună a metodelor și facilităților oferite de MuseScore.

In versiunile MuseScore 0.9.4 sau mai recente, durata notelor se poate obține de pe tastatură apăsînd următaorele:
 • 1: Șaizecipătrime (Hemidemisemiquaver)
 • 2: Treizecidoime (Demisemiquaver)
 • 3: Șaisprezecime (Semiquaver)
 • 4: Optime (Quaver)
 • 5: Pătrime (Crotchet)
 • 6: Doime (Minim)
 • 7: Notă întreagă (Semibreve)
 • 8: Notă dublu întreagă (Breve)
 • 9: Notă cvadruplu întreagă (Longa)
 • .: Punctul schimbă durata notei selectate, adăugînd 50% durată în plus față de durata inițială (notă cu punct)

Similar, înălțimea notelor se poate selecta și cu ajutorul tastaturii (în afară de metoda directă, de plasare a lor pe portativ cu ajutorul mausului).
Notele de mai jos au fost introduse folosind tastele:

C D E F G A B C
Introducerea notelor de la tastatură: C, D, E, F, G, A, B, C

Dacă, după stabilirea duratei, se apasă tasta de spațiu (SPACE - bara lungă de sub tastele cu litere), atunci pe portativ se va inscripționa o pauză cu valoarea respectivă, și nu o notă:

Space creează o pauză

Exemplu: aveți mai jos o suită de taste ce sînt apăsate și rezultatul acestei acțiuni, pe portativ:
C D Space E
Exemplu de măsură introdusă cu tastele: C, D, pauză, E

Pentru crearea de note multiple (acorduri) se folosește tasta SHIFT (care se apasă înainte de selectarea notei și se ține apăsată pînă se introduc toate notele din acordul respectiv):
Shift și se apasă numele notei

Aveți mai jos un exemplu:
C D Shift+F Shift+A E F
Exemplu de măsură introdusă cu tastele: C, D terță mică, E, F

Mărirea duratei notei se face prin alăturarea unui punct acelei note. Exemplu:
5 . C 4 D E F G A
Optime cu punct: C cu punct, D, E, F, G, A

(Notă: versiunile 0.9.3 sau mai vechi utilizează combinații de taste diferite de cele prezentate mai sus. Recomandăm să faceți upgrade la ultimele versiuni, pentru a nu persevera în metode care oricum vor trebui abandonate, produsul MuseScore fiind într-o continuă dezvoltare și evoluție).

Pentru modificarea octavelor folosiți următoarele combinații de taste (exemplu):

 • Ctrl+Up (Pe Mac: +Up): Ridică înălțimea notei selectate cu o octavă
 • Ctrl+Down (Pe Mac: +Down): Coboară înălțimea notei selectate cu o octavă

În exemplul de mai sus, "Up" și "Down" se referă la tastele cu săgeți "Sus", respectiv "Jos".

Tastatura MIDI

Înălțimea notelor poate fi introdusă și direct de la o claviatură cu interfață MIDI (prin apăsarea clapelor), cuplată la un calculator cu sistem de operare Windows sau Linux, pentru MuseScore cu versiune minimă 0.9.4. Versiune MuseScore 0.9.3 sau mai veche permite tastatură MIDI doar pentru Linux.