Legătura

Updated 12 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Legătura.

Legăturile dintre note sînt create automat, dar ele pot fi anulate manual, atunci cînd nu sînt dorite de editorul partiturii. Executați drag / drop un simbol de legătură de pe paleta cu simboluri grafice, peste nota care doriți să o modificați (din punct de vedere al legăturii).
Paleta cu legături

Același efect se poate obține și dacă, mai întîi, selectați o notă (cu un click stînga) și apoi faceți dublu click pe simbolul corespunzător ce se găsește pe paleta cu simboluri grafice pentru legături.
Butonul de inițiere a legăturii Inițiază o legătură, începînd cu nota curent selectată.
Butonul de legătură intermediară Nota selectată face parte dintr-o legătură (nici nu o începe, nici nu o finalizează).
Butonul pentru anularea legăturii Nota curentă este desprinsă din legătură.
Butonul pentru legătură secundară Începînd cu nota curent selectată, se inițiază o legătură secundară.

Vedeți și: Legătura între portative