Modul redare

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Modul redare.

MuseScore are integrat un generator de frecvențe și un sintetizator de sunete, module care asigură posibilitatea redării sunetelor corespunzătoare partiturilor editate sau doar citite cu ajutorul aplicației studiate de noi în acest manual.
Prin apăsarea butonului PLAY (redare) play.png se intră în modul Play mode. În acest mod sînt disponibile următoarele comenzi:

  • Play (redare) ( Ctrl+Space (la versiunile MuseScore 0.9.6 sau ulterioare)
  • Seek to previous chord (salt la acordul precedent) Left
  • Seek to next chord (salt la acordul următor) Right
  • Seek to previous measure (salt la măsura precedentă) Ctrl+Left
  • Seek to next measure (salt la măsura următoare) Ctrl+Right
  • Rewind to start of score (salt la începutul partiturii) Home
  • Toggle show play panel (alternarea modului de afișare/ascundere a panoului de redare) F11

Dacă se apasă din nou pe butonul PLAY, redarea încetează și se iese din modul Play mode.

Dacă se reintră în modul redare, MuseScore reia redarea de la poziția de unde a fost abandonată în sesiunea precedentă. Dacă însă se selectează o anumită notă, redarea se face începînd cu acea poziție. Bara cu instrumente de sub meniu are prevăzută, de asemenea (pentru economie de mișcări și rapiditate în obținerea efectului), un buton de "rewind" (derulare înapoi), pentru saltul rapid la începutul partiturii, în vederea redării.

Panoul de redare

Panoul de redare oferă mai multe comenzi aplicabile operațiunii de redare, incluzînd reglarea tempo-ului, a poziției din portativ de unde se începe redarea și volumul general de redare a piesei. Pentru accesarea acestui panou, din meniul principal se selectează opțiunea DisplayPlay Panel.

Panoul de redare permite (printre altele) reglarea tempo-ului și volumului

Rezolvarea unor probleme

Doar pentru pian

Pentru versiunile MuseScore 0.9.5 sau mai vechi: Dacă doriți să redați alte instrumente decît pianul, trebuie să înlocuiți modulul SoundFont integrat în Musescore, cu unul mai performant, cu ajutorul opțiunii de meniu: EditPreferences...I/O. Pentru detalii suplimentare, vedeți și capitolul SoundFont .

Redarea sunetului sub Ubuntu

Dacă aveți dificultăți în redarea sunetului sub sistemul de operare Ubuntu, vedeți și capitolul Instalarea , paragraful "Linux".