Koncertné ladenie

Updated 2 years ago
This is an archived handbook page written for MuseScore 2
Navigate to the handbook page for MuseScore 3: Concert pitch

Tlačidlo Koncertné ladenie umiestnené na pravej strane panelu nástrojov umožňuje zobrazenie notového zápisu transponujúcich nástrojov buď v špecificky transponovanej forme, alebo v znejúcej forme. Prepínanie zobrazovacieho módu zároveň môže zmeniť zobrazenie predznamenania, prípadne kľúča..

Poznámka: Pred tlačením partov sa uistite, že koncertné ladenie nie je aktívne; inak hráči na transponujúce nástroje nebudú mať k dispozícii zápis v správnom ladení.

Pozri tiež

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.