Nádychy a pauzy

Updated 1 year ago
This is an archived handbook page written for Musescore 2
Navigate to the handbook page for Musescore 3: Breaths and pauses

  Symbol nádychu umiestnite potiahnutím symbolu z palety nádychov (z Rozšírenej pracovnej plochy) na príslušnú notu v notovom zápise. Symbol nádychu bude umiestnený za notu.

  Breaths + Pauses Palette

  Symbol nádychu v notovom zápise:

  Breath

  Umiestňovanie Cezúry funguje podobným spôsobom.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.