Nové funkcie v MuseScore 2.0

Updated 1 year ago
This is an archived handbook page written for Musescore 2
Navigate to the handbook page for Musescore 3: New features in MuseScore 3

Prehľad nových funkcií nájdete v sekcii Nové v MuseScore 2, MuseScore 2.0 Poznámky k vydaniu, Zmeny v MuseScore 2.0, MuseScore 2.0.2 Poznámky k vydaniu, MuseScore 2.0.2 is released a Zmeny v MuseScore 2.0.
Nové funkcie sú popísané v príslušných sekciách dokumentácie (okrem tých, ktoré referujú aktualizáciu z verzie 1.3 na 2.0). Pre užívateľov verzie 1.x je nižšie uvedený stručný zoznam nových funkcií...

Pozri tiež

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.