Odvolať a obnoviť

Updated 2 years ago
This is an archived handbook page written for Musescore 2
Navigate to the handbook page for Musescore 3: Undo and redo

  MuseScore zaznamenáva neobmedzený počet akcií odvolania a obnovenia.

  Klávesové skratky operácií sú nasledovné:

  • Odvolanie Ctrl+Z (Mac: +Z)
  • Obnovenie Ctrl+Shift+Z alebo Ctrl+Y (Mac: +Shift+Z)

  Použiť môžete aj tlačidlá na panely nástrojov:

  Undo/Redo buttons

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.