Podpora

Updated 2 years ago
This is an archived handbook page written for Musescore 2
Navigate to the handbook page for Musescore 3: Support

Táto kapitola vám pomôže nájsť správnu podporu pre MuseScore: dôležité miesta vyhľadávania informácií, ako sa pýtať nafóre a tipy k nahlasovaniu chýb v programe.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.