Zvuk a prehrávanie

Updated 2 years ago
This is an archived handbook page written for Musescore 2
Navigate to the handbook page for Musescore 3: Sound and playback

MuseScore disponuje funkciou "Zvuku a prehrávania" notového zápisu. Nasledujúca kapitola zahŕňa informácie o ovládaní prehrávania a priraďovaní rôznych zvukových vzoriek k jednotlivým hudobným nástrojom.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.