Príspevky

This translation is outdated, see the English version for a reference: Donate

Najhodnotnejší príspevok, ktorý nám môžete dať, je váš čas, či už na diskusných fórach, pri programovaní, písaní dokumentácie alebo propagovaním MuseScore. Ak by ste chceli MuseScore poskytnúť peňažný príspevok, použite prosím tlačidlo PayPalu, ktoré je nižšie.

Na čo to pôjde?

Príspevky sa použijú na pokrytie nákladov na webhosting a fungovanie na prevádzku a údržbu musescore.org. V budúcnosti by sme to chceli rozšíriť na propagačné materiály na konferenciách.

729 donations received, $8068.13 raised. Our goal is $10000

80.7%