Val av takt som inte finns i grundpaletten

• maj 27, 2018 - 16:09

Vill växla till 5/8 takt i från 3/4 i ett partitur.
Men 5/8 finns in så hur gör man?
Ole Böttern

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.