Ủng hộ

This translation is outdated, see the English version for a reference: Donate

Sự ủng hộ quý giá nhất chính là thời gian của bạn, thời gian mà bạn dành để hỗ trợ các diễn đàn, viết mã nguồn, cung cấp tài liệu, phiên dịch hoặc truyền đi những lời tốt đẹp về MuseScore. Nếu bạn muốn ủng hộ tiền tới cho MuseScore, vui lòng chuyển khoản ngân hàng trực tiếp tới tài khoản bên dưới hoặc nhấp vào nút Flattr.

Tiền này dùng để làm gì?

Tiền ủng hộ này được dùng để bảo trì máy chủ và các chi phí hoạt động để chạy và duy trì musescore.org. Trong tương lai, chúng tôi muốn mở rộng cái này thành tài liệu quảng bá tại các hội nghị.

723 donation received, $8012.13 raised. Our goal is $10000

80.1%