Vlastní paleta

Aktualizováno před před 4 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Custom palettes

Palety jsou vysoce přizpůsobitelné. Jednotlivé palety můžete vytvořit/smazat a zaplnit je libovolnými prvky z hlavní palety nebo z prvků v notovém zápisu. Sada palet se nazývá "pracovní plocha". Můžete spravovat několik Nonexistant node nid: 39841 a snadno mezi nimi přepínat.
Jen palety ve vlastní pracovní ploše umožňují přístup k nabídce s nimi souvisejících činností. Nejprve tedy musíte vytvořit svoji vlastní pracovní plochu.

Po klepnutí pravým tlačítkem myši na název palety se ukáže nabídka k paletě.

Nabídka nabízí následující operace:

 • Vlastnosti palety: Po vybrání této položky se otevře dialog s vlastnostmi palety:

  Vlastnosti palety

  Tam je i zaškrtávací políčko Ukázat více prvků.

 • Vložit novou paletu: Vytvoří novou prázdnou paletu, kterou lze naplnit prvky z hlavní palety, jiných palet, nebo prvky z notového zápisu.

 • Posunout paletu nahoru: Posune paletu v seznamu palet nahoru.
 • Posunout paletu dolů: Posune paletu v seznamu palet dolů.
 • Povolit úpravy: Zaškrtněte pro změnu obsahu palety. Abyste se vyhnuli náhodným změnám, jsou úpravy ve výchozím nastavení vypnuty.
 • Uložit paletu: Otevře souborový dialog a uloží paletu do souboru.
 • Nahrát paletu: Otevře souborový dialog a přečte paletu ze souboru.
 • Smazat paletu

Klepnutí pravým tlačítkem myši pod seznamem palet otevře nabídku činností souvisejících s paletou. Nabídka vám umožní změnit chování palety a vrátit všechny palety do výchozího nastavení.

 • Režim jedné palety: Je-li zaškrtnuto, povolí otevření pouze jedné palety.
 • Obnovit tovární nastavení: Nahradí všechny palety jejich výchozí verzí. Varování: toto může zničit všechny vámi v nynější sadě palet učiněné změny.

Také můžete klepnout pravým tlačítkem myši na prázdné místo v paletě a moci jednu přidat pomocí "Ukázat více...".

Ukázat více

(Povoleno, pokud je ve vlastnostech palety zaškrtnuta odpovídající položka)

Podívejte se také na

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.