Zvukové banky a soubory SFZ

Aktualizováno před před 2 roky
Tento překlad je zastaralý. Pro srovnání se podívejte na anglickou verzi: SoundFonts and SFZ files

  Přehrávání zvuku zajišťuje syntetizátor MuseScore, ve kterém je velký výběr virtuálních (nebo softwarových) nástrojů — včetně bicích a zvukových efektů.

  MuseScore podporuje virtuální nástroje ve dvou formátech:

  • SoundFont (.sf2/.sf3): Jeden soubor obsahující jeden nebo více virtuálních nástrojů.
  • SFZ (.sfz): Sada zvukových a definičních souborů obsahujících jeden nebo více virtuálních nástrojů.

  Zvukové banky

  MuseScore přichází se svojí vlastní zvukovou bankou GM (General MIDI): MuseScore_General.sf3, obsahující více než 128 nástrojů, zvukové efekty a různé bicí/perkuse.

  GM (General MIDI) je univerzální formát, takže jakmile je váš notový zápis nastaven na správné přehrávání pomocí nativní zvukové banky MuseScore, měli byste jej být schopni vyvést do formátu dle vašeho výběru a nechte jej přehrávat na počítači jiného uživatele.

  Na internetu je dostupných mnoho různých zvukových bank: některé zdarma, jiné za úplatu. Na seznam bezplatných zvukových bank se podívejte níže.

  Nainstalování zvukové banky

  Po nalezení a rozbalení zvukové banky (viz → níže) na něj pro jeho otevření dvakrát klepněte. Ve většině případů bude typ souboru zvukové banky v systému k MuseScore již přiřazen. MuseScore se spustí a zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda zvukovou banku chcete nainstalovat. Občas bude k typu souboru se zvukovou bankou přiřazena jiná aplikace než MuseScore; pokud se jedná o tento případ, budete muset na soubor klepnout pravým tlačítkem nebo současně s podržením klávesy Ctrl (Control), aby se zobrazila nabídka, v níž můžete zvolit otevření souboru v MuseScore. V obou případech, když se dialog zobrazí a budete dotázání, zda zvukovou banku chcete nainstalovat, klepněte na „Ano“ pro vložení kopie souboru se zvukovou bankou do adresáře se zvukovými bankami v MuseScore. Tento adresář lze zobrazit nebo změnit v nastavení MuseScore, ale jeho výchozí umístění je:

  • Windows: %HOMEPATH%\Documents\MuseScore3\Soundfonts

  • macOS a Linux: ~/Documents/MuseScore3/Soundfonts

  Na rozdíl od uživatelsky přidaných zvukových bank je počáteční výchozí zvuková banka nainstalovaná s MuseScore umístěna v systémovém adresáři, který je určen pouze pro tento účel, a který se nemá měnit. Tento adresář a jeho výchozí soubor se zvukovou bankou je:

  • Windows x86 (32-bit) / MuseScore x86: %ProgramFiles%\MuseScore 3\sound\MuseScore_General.sf3
  • Windows x64 (64-bit) / MuseScore x86: %ProgramFiles(x86)%\MuseScore 3\sound\MuseScore_General.sf3
  • Windows x64 (64-bit) / MuseScore x86_64: %ProgramFiles%\MuseScore 3\sound\MuseScore_General.sf3

  • macOS: /Applications/MuseScore 3.app/Contents/Resources/sound/MuseScore_General.sf3

  • Linux (Ubuntu): /usr/share/mscore-xxx/sounds/MuseScore_General.sf3 (xxx je verze MuseScore)

  Odinstalování

  Pro odinstalování zvukové banky jednoduše otevřete složku, kde je nainstalován její soubor, a odstraňte jej.

  SFZ

  SFZ je sbírka souborů a adresářů, soubor SFZ a spousta skutečných zvukových souborů ve formátu WAV nebo FLAC, přičemž soubor SFZ je textový soubor, který v zásadě popisuje, kde se ten který zvukový soubor nachází, a pro jaký nástroj a rozsah výšky tónu má být použit.

  Nainstalování SFZ

  Po stažení SFZ (podívejte se →níže), musíte ručně rozbalit všechny soubory, které patří do SFZ (soubor(y) SFZ a všechny podadresáře a další soubory), do adresáře uvedeného výše. Ponechejte podadresáře a jejich obsah tak, jak jsou.

  Odinstalování

  Pro odinstalování SFZ jednoduše otevřete složku, kde jsou nainstalovány jeho soubory (viz výše) a všechny je vymažte.

  Syntetizátor

  Jakmile byla zvuková banka nainstalována do systému, je ji také třeba nahrát do Syntetizátor. Podívejte se na nahrání zvukové banky.

  Směšovač

  Směšovač umožňuje snadno měnit zvuky pro každou notovou osnovu (i když se přehrává notový zápis). Na další podrobnosti se podívejte ve směšovači.

  Seznam stáhnutelných zvukových bank

  Zvukové banky GM

  Následující zvukové knihovny odpovídají standardu General MIDI (GM2). Tato specifikace vám poskytne zvukovou sadu 128 virtuálních nástrojů plus bicí soupravy.

  Orchestrální zvukové banky

  Klavírní zvukové banky

  Klavíry SF2
  Klavíry SFZ
  • Salamander Grand Piano
   Stažení: version 2 | verze 3
   Popis: Yamaha C5, 48kHz, 24bit, 16 velocity layers, between 80 MB a 1.9 GB uncompressed
   Licence: Creative Commons Attribution 3.0
   S laskavým svolením Alexandera Holma
  • Detuned Piano (244 MB nekomprimováno)
   Licence: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
  • Plucked Piano Strings
   Popis: 44.1kHz, 16bit, stereo, 168 MB nekomprimováno
   Licence: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
  • The City Piano
   Popis: Baldwin Baby Grand, 4 vrstvy velocity, 696 MB nekomprimováno
   Licence: Public domain
   S laskavým svolením Big Cat Instruments
  • Kawai Upright Piano, vydáno 2017-01-28
   Popis: 68 vzorků, 44 KHz, 24bit, stereo, 2 velocity layers, 58 MiB nekomprimováno
   Licence: GNU General Public License version 3 nebo novější, se zvláštní výjimkou
   S laskavým svolením Gonzala a Roberta

  Rozbalení stažených zvukových bank

  Vzhledem k tomu, že zvukové banky jsou velké, jsou často zazipovány (zabaleny, komprimovány) do různých formátů, včetně .zip, .sfArk a .tar.gz. Tyto soubory je třeba před použitím rozbalit (dekomprimovat).

  • ZIP je standardní kompresní formát podporovaný většinou operačních systémů.

  • sfArk je kompresní formát navržení speciálně pro kompresi souborů zvukových bank. Na rozbalení použijte program Polyphone (cross-platform software); nebo tuto internetovou službu: https://cloudconvert.com/sfark-to-sf2

  • .tar.gz je oblíbený kompresní formát pro Linux. Uživatelé Windows mohou zdarma použít 7-Zip; Uživatelé macOS mohou použít The Unarchiver, nebo do Mac OS X vestavěný archivovací program. Povšimněte si, že používáte-li 7-Zip, je potřeba rozbalení provést dvakrát — jednou pro GZip a jednou pro TAR.

  Řešení potíží

  Pokud je panel pro přehrávání v nástrojovém pruhu šedivý, nebo není vidět, následujte pokyny níže, abyste přehrávání zvuku opět zprovoznili:

  1. Klepněte pravým tlačítkem na hlavní nabídku a ujistěte se, že je zaškrtnutí vedle položky nabídky Ovládání přehrávání. Pokud tento krok potíže nevyřeší, přejděte ke kroku 2.
  2. Pokud panel pro přehrávání po změně zvukové banky zmizí, jděte do nabídky ÚpravyNastavení... → karta Vstup/Výstup a klepněte bez jakýchkoli změn na OK. Po novém spuštění MuseScore by se měl panel přehrávání znovu objevit.

  Pokud zvukovou banku nastavujete poprvé, použijte, prosím, některou z doporučených zvukových bank uvedených výše.

  Pokud se přehrávání zadrhává, pak váš počítač nemusí být schopen zpracovat použitou zvukovou banku. Může pomoci následující rada:

  • Zmenšete množství paměti (RAM) používané MuseScore použitím menší zvukové banky. Návrhy hledejte v seznamu výše.
  • Zvětšete množství paměti (RAM) dostupné pro MuseScore ukončením všech programů kromě MuseScore. Pokud stále ještě máte potíže a velká zvuková banka je pro vás důležitá, měli byste do svého počítače vestavět více paměti.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.