Dynamika

Aktualizováno před před jedním rokem
Tento překlad je zastaralý. Pro srovnání se podívejte na anglickou verzi: Dynamics

  Dynamika jsou značky naznačující poměrnou hlasitost noty nebo hudební fráze. Značky je možné najít v paletě s dynamickými značkami, buď v základní nebo v rozšířené pracovní ploše.

  Paleta s dynamickými značkami (rozšířená)

  Další dynamické značky jsou dostupné v hlavní paletě (Shift+F9).

  Poznámka: Pokud si přejete upravit celkovou hlasitost přehrávání notového zápisu, použijte posuvník hlasitosti v přehrávacím panelu nebo syntetizátor.

  Přidání dynamiky

  Pro použití dynamiky v notovém zápisu použijte jeden z následujících postupů:

  • Vyberte notu a klepněte na značku pro dynamiku v paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Táhněte značku pro dynamiku z palety na notu.

  Na to, jak vytvořit značku pro crescendo nebo decrescendo, se podívejte ve dynamických šipkách.

  Upravení vlastností

  Výchozí dynamika notového zápisu je mf (mezzoforte) — nastaveno na MIDI velocity 80 (z 127). V závislosti na dynamice, která řídí určitou část notového zápisu, velocity (a výsledná hlasitost) může být menší nebo větší než toto.

  Pro upravení velocity dynamiky

  • Vyberte dynamiku a v části správce Dynamika upravte hodnotu Velocity — vyšší pro hlasitější, nižší pro měkčí.

  Pro upravení dosahu

  Poznámka: Dosah = notové osnovy v notovém systému ovlivněné dynamikou.

  • Vyberte dynamiku a v části správce Dynamika zvolte volbu "Dosah dynamiky". Výchozí je "Part," což znamená, že budou ovlivněny všechny notové osnovy pro určitý nástroj. "Notová osnova" omezuje účinek na notovou osnovu připojenou k dynamice. "Notový systém" znamená, že dynamikou budou ovlivněny všechny notové osnovy v notovém systému.

  Pro změnu umístění (nad nebo pod osnovou)

  • Pro jednu dynamickou značku: vyberte dynamiku a zadejte X pro obrácení umístění nebo použijte správce, viz níže.
  • Pro všechny dynamické značky v notové osnově:
   1. Klepněte pravým tlačítkem na jednu dynamickou značku, a poté zvolte Vybrat > Všechny podobné prvky ve stejné notové osnově
   2. V části správce Dynamika vyberte v "Umístění" požadovanou volbu Nahoře nebo Dole
  • Pro všechny dynamické značky v notovém zápisu:
   Postupujte tak jako výše, pak použijte tlačítko správce "Nastavit jako styl"

  Přizpůsobení dynamiky

  Dynamika může být upravena stejně jako jakýkoli jiný textový předmět. Klávesové zkratky se zvláštními znaky lze použít k přidání následujících symbolů:

  • Ctrl+Shift+P (macOS: Cmd+Shift+P): Piano p.
  • Ctrl+Shift+F (macOS: Cmd+Shift+F): Forte f.
  • Ctrl+Shift+M (macOS: Cmd+Shift+M): Mezzo m.
  • Ctrl+Shift+R (macOS: Cmd+Shift+R): Rinforzando r.
  • Ctrl+Shift+S: Sforzando s.
  • Ctrl+Shift+N (macOS: Cmd+Shift+N): Niente n.
  • Ctrl+Shift+Z (macOS: Cmd+Shift+Z): Z z.

  Můžete také upravit velocity a dosah atd. (podívejte se výše). Pokud je to požadováno, můžete výsledek uložit pro budoucí použití ve vlastní paletě.

  Dynamika v průběhu noty (SND)

  Od verze 3.1 podporuje MuseScore dynamiku v průběhu noty (Single note dynamics = SND). Kromě upravování velocity můžete ve správci také upravit změnu velocity. Zadáním čísla do tohoto pole změníte velocity noty přibližně o toto množství po přehrání počáteční velocity. Záporné číslo lze použít ke snížení hlasitosti po úvodní notě a kladné číslo způsobí, že nota bude hlasitější po počáteční hlasitosti. Na další podrobnosti se podívejte v odkazech (níže).

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.