Palety

Aktualizováno před před 3 roky
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Palety.

  Nalevo od okna s dokumentem je oblast s paletami: Paleta je složka obsahující (obyčejně související) hudební značky, jež lze použít v notovém zápisu. Dohromady palety tvoří hlavní část pracovní plochy.

  NOT FOUND: workspace_en.png

  Pro zobrazení nebo skrytí palet:

  • V hlavní nabídce vyberte PohledPalety; nebo použijte klávesovou zkratku F9.

  Režim jedné palety

  Pokud chcete povolit současné otevření jen jedné palety, klepněte pravým tlačítkem myši nahoře pracovní plochy a zaškrtněte okénko "Jedna paleta". To způsobí, že se paleta, když otevřete jinou, automaticky zavře.

  Otevření nebo zavření palety

  Pro otevření nebo zavření palety:

  • Klepněte na šipku vedle názvu palety nebo dvakrát klepněte na název palety (ve verzích předcházejících MuseScore 3.3 klepněte jednou buď na šipku nebo na název palety).

  Použití značek z palety

  Verze 3.4 nebo novější

  • Vyberte jeden nebo více prvků notového zápisu, potom klepněte na požadovanou značku v paletě.
  • Značku táhněte a upusťte na požadovaný prvek notového zápisu v notové osnově.

  Verze předcházející 3.4

  • Vyberte jeden nebo více prvků notového zápisu, potom dvakrát klepněte na požadovanou značku v paletě.
  • Značku táhněte a upusťte na požadovaný prvek notového zápisu v notové osnově.

  Rada: Pro zabránění náhodného přeskupení obsahu během použití klepněte pravým tlačítkem myši nad názvem palety a zrušte zaškrtnutí u "Povolit úpravy".

  Hned jak jsou předměty přidány do notového zápisu, mohou být kopírovány, vkládány a zdvojovány — podívejte se na kopírování a vkládání.

  Vlastní palety

  Poznámka: Ve verzích předcházejících MuseScore 3.3 je možné přizpůsobit jen palety v nových pracovních plochách — tyto v základní a rozšířené pracovní ploše jsou pouze přednastaveními. Podívejte se na vytvoření nové pracovní plochy. Volba "Povolit úpravy" pro paletu má být zaškrtnuta také (pro všechny verze, podívejte se níže na nabídku k paletě).

  Pro přidání stávajícího prvku notového zápisu (jako je linka, text, dynamika, hmatový diagram atd.) do vlastní palety:

  • Stiskněte a držte Ctrl+Shift (macOS: Cmd+Shift), potom značku přetáhněte na paletu.

  Pro přidání značky do vlastní pracovní plochy z hlavní palety:

  • Přetáhněte značku z okna s hlavní paletou do vlastní palety.

  Pro přemístění značky v paletě:

  • Přetáhněte značku do nové buňky, v níž si přejete, aby se zobrazovala.

  Klepnutí pravým tlačítkem myši na název palety ve vlastní pracovní ploše vyvolá tuto nabídku:

  • Vlastnosti palety...: Upravit vzhled otevřené palety:

   Vlastnosti palety

   • Název
   • Velikost buňky: Šířka, Výška
   • Posun prvku: Upravit svislý posun všech prvků v paletě.
   • Měřítko: Zařídit, že se všechny prvky palety jeví větší nebo menší.
   • Ukázat mřížku: Paletu viditelně rozdělit do buněk, pro každý prvek jedna.
   • Ukázat více prvků…: Vytvořit buňku, která otevře hlavní paletu.
  • Vložit novou paletu: Vytvořit novou prázdnou paletu.
  • Posunout paletu nahoru / Posunout paletu dolů: Přeuspořádat palety.
  • Povolit úpravy: Povolit měnění obsahu palety.
  • Uložit paletu: Uložit jako soubor .mpal.
  • Nahrát paletu: Nahrát soubor .mpal.
  • Smazat paletu: Paletu zcela odstranit z pracovní plochy.

  Klepnutí pravým tlačítkem myši na prvek uvnitř palety (pokud jsou povoleny úpravy palety) vyvolá tuto nabídku:

  • Vymazat: Odstranit prvek z palety
  • Vlastnosti...: Otevře dialog Vlastnosti buňky palety:
   • Název: Nástrojová rada, která se objeví, když na prvek najedete ukazovátkem myši.
   • Posun obsahu (X, Y): Upravit polohu prvku v paletě.
   • Měřítko: Udělat, že se prvek v paletě jeví větší nebo menší.
   • Zobrazit notovou osnovu: Vykreslovat pět linek hudební notové osnovy za prvkem v paletě.
  • Více prvků: Otevře souvisící část hlavní palety.

  Poznámka: Změna hodnot v "Vlastnosti buňky palety" jen ovlivní vzhled prvků v paletě. Nezmění jejich velikost nebo posuny na stránce s notovým zápisem.

  Chování použitého textu a linek

  Pokud značka, kterou do notového zápisu přidáváte z palety, obsahuje textový prvek (např. text notové osnovy, dynamiku, prstoklad, voltu atd.), potom se vlastnosti jako druh písma, velikost písma, barva textu a zarovnání přizpůsobí podle následujících pravidel:

  1. Vlastnosti textu, jež nebyly změněny uživatelem, převezmou náležité, převládající textové styly.

  2. Vlastní vlastnosti textu — to jest ty, které byly uživatelem změněny před uložením značky do vlastní palety — zůstávají, jak byly upraveny.

  Naproti tomu vlastnosti linky linek použité z palety zůstanou vždy nezměněny (to znamená, jak byly nastaveny uživatelem před uložením do vlastní pracovní plochy, nebo jak byly přednastaveny v základní/rozšířené pracovní ploše).

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.