Linky

Aktualizováno před před 7 měsíci
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Linky.

  Paleta Linky rozšířené pracovní plochy obsahuje následující linky:

  Paleta s linkami, rozšířená pracovní plocha

  Jak vidíte, paleta zahrnuje: legata, dynamické šipky, závorky volt (1., 2., 3. opakování atd.), oktávové linky a mnohé další (označení pedálu kláves (pedálová linka), rozšířené ozdobné linky (trylky atd.), linka barré kytary, rovná linka).

  Použití linek na notový zápis

  Většinu linek (s výjimkou legát, závorek volt a tónového rozsahu (ambitus)) lze z palety použít následujícími způsoby:

  Pro použití linky jen na jednu notu

  1. Klepněte na notu, potom Ctrl+Click na další notu;
  2. V paletě klepněte na linku (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).

  Pro použití linky přes rozsah not

  1. Vyberte rozsah not;
  2. V paletě klepněte na linku (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).

  Pro použití linky od noty po konec toho taktu

  Použijte kterýkoli z následujících postupů:

  • Klepněte na notu, potom v paletě klepněte na linku (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Táhněte a upusťte linku na notový zápis.

  Pro použití linky přes rozsah taktů

  1. Vyberte jeden nebo více taktů;
  2. V paletě klepněte na linku (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).

  Linky a vlastnosti přehrávání

  Některé linky, například dynamické šipky, volty, oktávy atd., účinkují při přehrávání a stejně tak jsou oznamovací. Každý koncový úchop je tečkovanou linkou spojen s kotvou na notové osnově (viditelné v režimu úprav). Tyto kotvy naznačují rozsah účinku přehrávání.

  Upravení svislé polohy

  V normálním režimu použijte jeden z následujících postupů:

  • Klepněte na jednu nebo více linek a ve správci změňte svislý posun;
  • Klepněte na linku, stiskněte a držte Shift a táhněte ji pomocí myši nahoru/dolů.

  Poznámka: Svislý posun můžete upravit také v režimu úprav.

  Změna délky

  Následující postup mění polohu konce linky a sdružené kotvy jednu notu najednou. Je zachováváno správné přehrávání linky (je-li použitelné) a linku je možno v případě potřeby rozšířit mezi notovými systémy.

  1. Vstupte do režimu úprav a klepněte na koncový úchop;
  2. Použijte jednu z následujících zkratek:
   • Shift+ pro posunutí koncového úchopu a jeho kotvy o jednu notu doprava (nebo, v případě volt, o jeden takt)
   • Shift+ pro posunutí koncového úchopu a jeho kotvy o jednu notu doleva (nebo, v případě volty, o jeden takt);

  Pro udělání jemných úprav polohy konce linky (poloha její kotvy není ovlivněna):

  1. Vstupte do režimu úprav a klepněte na koncový úchop;
  2. Použijte jednu z následujících zkratek:
   • pro posunutí úchopu doprava o 0,1 sp (1 sp = jedna mezera notové osnovy = vzdálenost mezi dvěma linkami notové osnovy).
   • pro posunutí úchopu doprava o 0,1 sp.
   • Ctrl+ (macOS: Cmd+) pro posunutí úchopu doprava o 1 sp (mezeru notové osnovy).
   • Ctrl+ (macOS: Cmd+) pro posunutí úchopu doleva o 1 sp.

  Poznámka: Úchopy koncových bodů můžete táhnout i myší.

  Textové linky

  Textová linka je linka s uvnitř vloženým textem — například volta, oktáva, linka barré kytary atd.

  Když textovou linku na notový zápis použijete z palety, vlastnosti linky vždy zůstanou nezměněny, vlastnosti textu se však za jistých okolností měnit mohou; předpokládáme vlastnosti nynějšího stylu pro textové linky. Na podrobnosti se podívejte v chování použitého textu a linek.

  Vlastní linky

  Všechny linky v notovém zápisu lze přizpůsobit upravením jejich vlastností ve správci, tímto způsobem:

  1. Vyberte linku;
  2. Pokud jsou potřeba háčky linky, vyberte z Háček na začátku, Háček na konci a Výška (v částiSprávce textové linky);
  3. Pro přidání textu zaškrtněte Text na začátku, Text uprostřed nebo Text na konci, potom v poli "Text" zadejte:
   • Začátek: Text přidaný zde se objeví na začátku linky;
   • Pokračovat: Text přidaný zde se objeví na začátku pokračovací linky;
   • Konec: Text přidaný zde se objeví na konci linky;
  4. Podle potřeby upravte vlastnosti textu a zarovnání;
  5. Upravte Umístění: "Nahoře" nebo "Dole" vyrovná text, takže je v lince. "Vlevo" text umístí nalevo linky;
  6. Upravte barvu linky, tloušťku a styl (plná, čárkovaná atd.) v části Linka. Volba šikmá vám umožní vytvořit šikmou linku tažením koncových úchopů;
  7. Pro uložení výsledku pro budoucí užití se podívejte na vlastní palety.

  Kopírování linek

  Jakmile byly použity v notovém zápisu, linky nelze kopírovat pomocí obvyklých postupů pro kopírování a vložení. Linky ale můžete v notovém zápisu zdvojit:

  • Stiskněte a držte klávesy Ctrl+Shift (macOS: Cmd+Shift), klepněte na linku a táhněte ji do požadovaného umístění.

  Rozšířené ozdobné linky

  Pro přidání posuvky k rozšířené ozdobné lince (například linka trylku), linku vyberte a dvakrát klepněte na značku v paletě Posuvky (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.