Dynamické šipky

Aktualizováno před před jedním rokem
Tento překlad je zastaralý. Pro srovnání se podívejte na anglickou verzi: Hairpins

  Přidání dynamické šipky

  Dynamické šipky jsou značky používané k naznačení postupných změn hlasitosti v notovém zápisu. Jsou dva druhy: crescendo (pozvolné zesílení) a decrescendo (pozvolné ztišení).

  Crescendo a decrescendo

  Pro vytvoření dynamické šipky:

  1. Vyberte rozsah not nebo taktů;
  2. Použijte jednu z následujících klávesových zkratek:
   • <: pro vytvoření dynamické šipky crescenda.
   • >: pro vytvoření dynamické šipky diminuenda (decrescendo).

  Nebo použijte jednu z následujících voleb:

  • Vyberte rozsah not nebo taktů a klepněte na dynamickou šipku v paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Táhněte a upusťte dynamickou šipku z palety na řádek notové osnovy.

  Upravení délky a výšky

  Dynamické šipky je druh linky s vlastnostmi přehrávání, a její délka je upravena podobně:

  1. Vstupte na dynamické šipce do režimu úprav. Potom klepněte na koncový úchop, jejž chcete posunout:

   Crescendo ukazuje úchopy a kotvy v režimu úprav

  2. Použijte jednu z následujících klávesových zkratek:

   • Shift+ pro posunutí koncového úchopu a jeho kotvy doprava o jednu notu nebo pomlku.
   • Shift+ tpro posunutí koncového úchopu a jeho kotvy doleva o jednu notu nebo pomlku;

   Tento postup prodloužení nebo zkrácení dynamické šipky udržuje celistvost přehrávání a umožní jí přestoupit zalomení řádků:

   Kotva crescenda se roztáhne k další notě

  3. Pro jemné doladění vodorovné polohy koncového úchopu (bez změny přehrávání) použijte násldující klávesové zkratky:

   • pro posunutí úchopu doprava o 0,1 sp (mezery).
   • pro posunutí úchopu doleva o 0,1 sp.
   • Ctrl+ (macOS: Cmd+) pro posunutí úchopu doprava o 1 sp.
   • Ctrl+ (macOS: Cmd+) pro posunutí úchopu doleva o 1 sp.

  Pro změnu výšky dynamické šipky:

  • Upravte spodní úchop v ústí dynamické šipky (např. modrý čtvereček níže):

  Upravte šířku dynamické šipky

  Linky cresc. a dim.

  Dodatečně k dynamickým šipkám tu jsou linky cresc.   _     _     _ a linky dim.   _     _     _ s tím samým účelem v paletě linky. Text můžete v případě potřeby upravit v části správce Správce textové linky.

  Pro proměnění dynamické šipky do jí odpovídající textové linky:

  • Vyberte dynamickou šipku a v části Dynamické šipky Správce vyberte vhodnou linku z "Typ".

  Kopírování dynamických šipek

  Od verze 3.1 je možné dynamickou šipku vyjmout, kopírovat nebo vložit tak jako textový prvek: podívejte se na přehled příkazů pro vyjmutí/kopírování/vložení.

  U verzí starších než 3.1 můžete dynamickou šipku jen zdvojit: podívejte se na kopírování linek.

  Upravení vlastností dynamické šipky

  Vlastnosti dynamické šipky lze upravit ve správci, jak následuje:

  • Prvek: Upravte posun Y pro změnu výšky dynamické šipky nad nebo pod osnovou.
  • Linka: Upravte vlastnosti linky, jako jsou barva, styl linky a tloušťka.
  • Správce textové linky: Přidejte text a nastavte vlastnosti textu.
  • Dynamická šipka:
   • Typ: Změňte typ dynamické šipky: crescendo, decrescendo nebo text.
   • Kroužek na špičce: Ke zprovoznění zaškrtněte okénko.
   • Výška: Šířka v ústí dynamické šipky.
   • Výška pokračování: Šířka dynamické šipky na konci notového systému, předtím než pokračuje k dalšímu notovému systému.
   • Umístění: Nastavte dynamickou šipku nad nebo pod osnovou.
   • Dosah dynamiky: Stanovte, zda se přehrávání dynamické šipky použije na osnovu, part (výchozí) nebo na notový systém.
   • Změna velocity: … přes rozpon dynamické šipky; od 0 do 127.
   • Použít dynamiku v průběhu noty (od verze 3.1): Když je zaškrtnuto (výchozí), umožní, aby dynamická šipka změnila dynamiku v průběhu noty, pokud nástroj podporuje dynamiku v průběhu noty.
   • Dynamický režim (od verze 3.1): nastavte způsob používaný ke změně dynamiky: lineární (výchozí), pozvolný náběh i ukončení, pozvolný náběh, pozvolné ukončení nebo exponenciální.

  Přehrávání dynamických šipek

  Ve výchozím nastavení dynamická šipka ovlivní přehrávání, když když obsáhne řadu samostatných not. Nadto u nástrojů podporujících dynamiku jedné noty (např. smyčce, žestě atd.) je přehrávání povoleno i přes jednu notu nebo řadu ligaturou svázaných not. (Poznámka: Před verzí 3.1 dynamické šipky ovlivňovaly jen přehrávání mezi notami, nikoli přehrávání jednotlivých nebo svázaných not.)

  Dynamická šipka přehrávání ovlivní jen tehdy, pokud je někde před a po dynamické šipce přítomna vhodná dynamika. Například crescendo mezi značkami pro dynamiku p a f přehrávání ovlivní; ale decrescendo (diminuendo) mezi p a f bude přehlíženo. A pokud budou mezi p a f dvě a více crescend, budou se přehlížet všechna kromě prvního.

  Dynamická šipka může být použita bez značek pro dynamiku, upravením hodnoty pro změnu velocity (síly tónu) ve správci (hodnoty v rozsahu 0 až 127).

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.