Ozdobné noty

Aktualizováno před před 3 roky
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Ozdobné noty.

  Ozdobná nota je druh hudební ozdoby obvykle zobrazované (tištěné) menší, než jsou běžné noty. Umístěna je před hlavní notou, která má obvyklou velikost. Krátká ozdobná nota (acciaccatura) se zapisuje jako malá nota s přeškrtnutou nožičkou (tah přes nožičku). Dlouhá ozdobná nota (appoggiatura) není přeškrtnuta.

  Vytvoření ozdobných not

  Ozdobné noty lze najít v paletě "Ozdobné noty" v základní nebo rozšířené pracovní ploše.

  Paleta s ozdobnými notami (rozšířená pracovní plocha)

  Přidání ozdobné noty

  Použijte jeden z následujících postupů:

  • Vyberte běžnou notu a klepněte na ozdobnou notu v paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Táhněte značku pro ozdobnou notu z palety na běžnou notu.
  • Vyberte notu a stiskněte /, abyste vytvořil jen krátkou ozdobnou notu (acciaccatura).

  Tímto se přidá ozdobná nota téže výšky tónu, jakou má běžná nota. Pro přidání sledu ozdobných not k běžné notě jednoduše opakujte kroky popsané výše tolikrát, kolikrát je to potřeba. Také se podívejte na změnu výšky tónu (níže).

  Poznámka: Když je ozdobná nota přidána do notového zápisu, legato s ní není vytvořeno automaticky, takže je je potřeba vytvořit samostatně. Podívejte se na legata.

  Přidání akordu z ozdobných not

  Akordy z ozdobných jsou vystavěny právě tak jako akordy z běžných not:

  1. Zadejte první notu akordu, jak je to ukázáno výše
  2. Vyberte tuto první ozdobnou notu a zadejte následující noty, jak byste to udělal při tvoření jakéhokoli jiného běžného akordu (to znamená stiskněte klávesu Shift+A...G).

  Akord z ozdobných not můžete vytvořit i pomocí klávesové zkratky pro přidání intervalu v kroku 2: Alt+1...9 pro intervaly od primy po nonu výše.

  Změna výšky tónu

  Výšku tónu ozdobné noty lze upravit stejně, jako se to dělá u běžné noty:

  1. Vyberte jednu nebo více ozdobných not
  2. Upravte výšku tónu pomocí směrových kláves na klávesnici, totiž:
   • nebo pro zvýšení nebo snížení výšky tónu po půltónu;
   • Alt+Shift+ nebo Alt+Shift+ pro zvýšení nebo snížení výšky tónu po krocích, podle předznamenání.

  Změna doby trvání

  • Vyberte ozdobnou notu, a buď klepněte na dobu trvání v nástrojovém panelu, nebo použijte dobu trvání pomocí odpovídající klávesové zkratky: to jest 1...9 (podívejte se na zápis not).

  Ruční úpravy

  Vodorovná poloha

  Pro upravení vodorovného prostoru mezi ozdobnou notou a její běžnou rodičovskou notou použijte jedno z následujícího:

  • Jděte na ozdobné notě do režimu úprav, potom použijte směrové klávesy na klávesnici pro vlevo/vpravo pro požadované přemístění.
  • Vyberte ozdobnou notu a změňte v části správce pro akord hodnotu pro posun X.

  Další úpravy

  Různé jiné vlastnosti ozdobné noty je možno upravit ve správci (podívejte se na "prvek," "akord" a "nota" sections) — jako například svislou polohu, velikost, vlastnosti nožičky atd. Výjimkou je "Místo vlevo", které se použije jen na běžné noty.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.