Režim úprav

Aktualizováno před před 3 roky

  Režim úprav umožňuje provádět široký rozsah operací úprav na jednotlivých prvcích notového zápisu, například:

  • Upravení délky a tvaru legatových obloučků, linek, taktových čar atd.
  • Přidání, smazání a formátování textu v textových předmětech.
  • Upravení polohy většiny prvků notového zápisu (ale ne textu).

  Vstoupení do režimu úprav

  MuseScore verze 3.4 a novější

  Na linky, dynamické šipky, legatové obloučky, notových nožiček, notových trámců a taktových čar použijte jeden z následujících postupů:

  • Klepněte na prvek.
  • Klepněte na prvek pravým tlačítkem myši a v nabídce vyberte Upravit prvek.

  Na jiné prvky použijte jeden z následujících postupů:

  • Dvakrát klepněte na prvek.
  • Klepněte na již vybraný předmět (pouze textové předměty).
  • Klepněte na prvek pravým tlačítkem myši a v nabídce vyberte Upravit prvek.
  • Klepněte na prvek a stiskněte Alt+Shift+E.

  MuseScore verze předcházející 3.4

  Použijte jeden z následujících postupů:

  • Dvakrát klepněte na prvek.
  • Klepněte na prvek pravým tlačítkem myši a v nabídce vyberte Upravit prvek.
  • Klepněte na prvek a stiskněte Alt+Shift+E.

  Opuštění režimu úprav

  Pro opuštění režimu úprav použijte jeden z následujících postupů:

  • Stiskněte Esc.
  • Klepněte na prázdné místo v okně s dokumentem.

  Text

  Na režim úprav textu se podívejte v úpravách textu.

  Linky

  Podívejte se na linky: změna délky, a upravení legatového obloučku.

  Noty

  Posunování not

  Někdy je nutné notu posunout doprava nebo doleva — kvůli vyhnutí se střetu s jiným prvkem nebo přepsání automatického sdílení notových hlaviček například:

  1. Vstupte do režimu úprav na požadované notě;
  2. Stiskněte klávesu šipky ve směru (vlevo nebo vpravo), v němž si přejete notu postrčit (nebo použijte Ctrl+ or Ctrl+ pro větší úpravy);
  3. Stiskněte klávesu Esc key. To umožní překreslení nožičky noty.

  Jinak můžete vybrat notovou hlavičku a změnit "vodorovný posun" (pod "akord") ve správci.

  Upravení délky notové nožičky

  1. Vstupte do režimu úprav na požadované notové nožičce;
  2. Použijte klávesové zkratky (níže) pro prodloužení nebo zkrácení nožičky;
  3. Opusťte režim úprav.

  Jinak můžete vybrat notovou nožičku a změnit "posun délky" (pod "nožička") ve správci.

  Pro přemístění notové nožičky ji vyberte a upravte nastavení "X" nebo "Y" pro "posun" pod "automatické umístění" v části správce "prvek".

  Klávesové zkratky

  V režimu úprav lze ke změně polohy buď (1) a prvku notového zápisu (například ozdoba, posuvka atd.) nebo (2) upravovacího úchopu (například legatový oblouček, linka atd.) použít následující příkazy klávesových zkratek:

  • : Přesune úchop o 0,1 mezery doleva.
  • : Přesune úchop o 0,1 mezery doprava
  • : Přesune úchop o 0,1 mezery nahoru
  • : Přesune úchop o 0,1 mezery dolů
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+): Přesunout úchop o jednu mezeru doleva
  • Ctrl+ (macOS: Cmd+): Přesunout úchop o jednu mezeru doprava
  • Ctrl+ (macOS: Cmd+): Přesunout úchop o jednu mezeru nahoru
  • Ctrl+ (macOS: Cmd+): Přesunout úchop o jednu mezeru dolů
  • Alt+: Přesunout úchop o 0,01 mezery doleva
  • Alt+: Přesunout úchop o 0,01 mezery doprava
  • Alt+: Přesunout úchop o 0,01 mezery nahoru
  • Alt+: Přesunout úchop o 0,01 mezery dolů

  Následující příkazy se použijí jen na upravení úchopů:

  • Shift+: Přesunout ukotvení koncového úchopu doleva o jednu notu/pomlku.
  • Shift+: Přesunout ukotvení koncového úchopu doprava o jednu notu/pomlku.
  • Tab: Jít na další úchop.

  Pro vrácení všech úprav zpět se ujistěte, že nejste v režimu úprav a stiskněte Ctrl+R.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.