Základy

Aktualizováno před před 3 roky
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Základy.

    Tato kapitola ukazuje, jak s pomocí průvodce MuseScore vytvořit nový notový zápis, a jak zadávat a upravovat základní hudební notaci. Jsou popsány různé části okna programu — nástrojové pruhy (panely), správce, palety, atd. — a také volby pro zobrazení a náhledy.

    Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.