Vytvoření nového notového zápisu

Aktualizováno před před 3 týdny

  Pro vytvoření notového zápisu otevřete Průvodce novým notovým zápisem (viz Vytvořit nový notový zápis níže): k tomuto lze přistupovat také přes Zahajovací středisko.

  Zahajovací středisko

  Toto je okno, které se zobrazí, když MuseScore otevřete úplně poprvé:

  Start Center

  Pro otevření zahajovacího střediska (pokud již není viditelné) použijte kteroukoli z následujících voleb:

  • Stiskněte F4.
  • V nabídkovém pruhu vyberte SouborZahajovací středisko...

  V zahajovacím středisku můžete:

  • Vytvořit nový notový zápis (klepnutím na obrázek se znaménkem plus).
  • Vidět náhledy předtím otevřených notových zápisů: klepněte na náhled pro jeho otevření.
  • Otevřít notový zápis ze souborového systému počítače: klepněte na Otevřít notový zápis...
  • Otevřít návodný notový zápis "Začínáme". Použijte tlačítka s šipkami v panelu na pravé straně pro přístup k odkazu.
  • Hledat noty na musecore.com.
  • Přistupovat k různému dalšímu příslušenství (podívejte se na panel na pravé straně).

  Vytvoření nového notového zápisu

  Pro otevření Průvodce novým notovým zápisem, když zahajovací středisko není otevřeno, použijte jednu z následujících voleb:

  • Klepněte na ikonu pro vytvoření nového notového zápisu v nástrojovém pruhu nahoře na levé straně okna;
  • Použijte klávesovou zkratku Ctrl+N (Mac: Cmd+N);
  • V nabídce vyberte SouborNový....

  Zadání informací o notovém zápisu

  Průvodce novým notovým zápisem: Název, podnázev atd.
  Krok 1: Zadejte informace o notovém zápisu.

  Zadejte název, skladatele a jakékoli další informace, jak je to ukázáno výše, potom klepněte na Další >. Tento krok je volitelný: tyto údaje můžete přidat i po vytvoření notového zápisu (podívejte se na Svislý rámeček).

  Vybrání souboru se šablonou

  Průvodce novým notovým zápisem: Vyberte soubor s šablonou
  Krok 2: Vyberte soubor se šablonou.

  V levém panelu je seznam sólových, sborových a orchestrálních šablon rozdělených do skupin podle stylu not. Pokud jste předtím uložil jakékoli vlastní šablony ve složce s uživatelskými šablonami, jsou zobrazeny pod nadpisem, "Vlastní šablony". K nalezení určitých šablon také můžete použít vyhledávací panel (nahoře vlevo).

  Pro vybrání šablony s notovým zápisem:

  • Pro její vybrání klepněte na název předlohy s notovým zápisem, potom klepněte na Další >; nebo jednoduše dvakrát klepněte na název předlohy s notovým zápisem. To vás automaticky vezme na další stranu průvodce (podívejte se na Vyberte předznamenání a tempo, below).

  • Pokud si přejete šablonu vytvořit od začátku, klepněte na "Vybrat hudební nástroje" (pod obecné"), pak klepněte na Další >; nebo jednoduše dvakrát klepněte na "Vybrat hudební nástroje."

  Výběr nástrojů nebo hlasových partů

  Průvodce novým notovým zápisem: Vybrat hudební nástroje

  Okno Choose instruments je rozděleno do dvou sloupců:

  • The left column contains a list of instruments, or voice parts to choose from. This list is categorized into instrument families, and clicking a category shows the full list of instruments in each family.

   The default entry is "Common instruments" but you can choose from others, including "Jazz instruments" and "Early music". There is a search box at the bottom of the instrument window: typing the name of an instrument there will search for it in "All instruments".

  • The right column starts off empty, but will eventually contain a list of instruments for your new score in the order that they will appear.

  Add instruments

  To add instruments to the score, use any of the following options:

  • Select one or more instruments in the left column and click Add.
  • Double-click an instrument in the left column.

  The instrument names, and their associated staff lines, now appear in the list of instruments in the right column. You can add more instruments or voice parts, as needed. Each instrument added in this way is allocated its own Mixer channel.

  Note: If you want staves to share the same instrument, use the Add staff or Add linked staff commands instead (see below).

  Add Staff / Add Linked Staff

  To add a staff to an existing instrument in the score:

  1. Select a staff in the score list on the right-hand side (e.g. see "Staff 1" in the image below). Click Add Staff or Add Linked Staff.
  2. Adjust the Staff type, if applicable.

  New score wizard: Add staf

  Summary of commands:

  Command Staff added Edit staves independently? Share mixer channel? Examples
  Add Staff Unlinked Yes Yes Guitar staff/tab, Piano grand staff
  Add Linked Staff Linked No. Edit in one staff updates others Yes Guitar staff/tab

  See also, Combine pitched staff with tablature.

  Change order of instruments

  To change the order of instruments (or staves) in the score:

  • Click either an instrument name or a staff, in the right-hand column, and use the arrow buttons to move it higher/lower.
  Delete an instrument

  To delete an instrument, or staff line, from the score

  • Select an instrument, or a staff line, in the right-hand column, and click Remove.

  Choose key signature and tempo

  New Score wizard: Select key signature
  Step 3: Choose key signature and tempo.

  The wizard asks for two things: The initial key signature and tempo of the score. Select any of the former and click Next > to continue. An initial tempo can be set here too.

  Choose time signature, pickup measure, and number of measures

  New score wizard: Create time signature and set measure options
  Step 4: Choose time signature etc.

  You can set your initial time signature here. If the score starts with a pickup measure (also known as an anacrusis or upbeat measure), then mark the Pickup measure checkbox and adjust the "Duration" accordingly.

  Measures is set to 32 by default: you can change the number here, or add/remove measures later from the score.

  Click Finish to create your new score.

  Adjustments to score after creation

  Any settings you make in the New Score Wizard can always be changed when you start work on the score itself:

  Add / delete / adjust measures

  Add/edit text

  Change instrument set-up

  To add, delete, or change the order of instruments:

  • From the menu, select EditInstruments...; or use the keyboard shortcut, I. This opens the Instruments dialog which is virtually identical to the Choose Instruments dialog in the New Score Wizard (see above).

  See also Change instrument (Staff properties).

  Hide a staff

  • To hide a staff permanently: Open the Instruments dialog (I) and untick the "Visible" box for that staff.
  • To hide a staff under certain conditions: See the "Hide" options in the Score dialog, and Staff Properties.

  Adjust layout and formatting

  To adjust the distance between staves and systems, set page margins etc., see Layout and formatting.

  Templates

  A Template is simply a standard MuseScore file that has been stored in one of two "templates" folders: any files in these folders are automatically displayed on the "Choose template file" page of the New Score Wizard. Two templates folders are created by default:

  System templates folder

  This folder contains the templates installed with MuseScore and should not be modified. It can be found in the following locations:

  Windows: Usually at C:\Program Files\MuseScore 3\templates.

  Linux: Under /usr/share/mscore-xxx if you installed from the package manager. If you compiled MuseScore on Linux yourself, then look under /usr/local/share/mscore-xxx (with xxx being the version you are using).

  MacOS: Under /Applications/MuseScore 3.app/Contents/Resources/templates.

  User templates folder

  Any templates that you create for future use should be stored here. Once in the user "templates" folder, they will automatically appear on the "Choose template file" page of the New Score Wizard—under the heading "Custom Templates".

  The default location of the user templates folder is as follows:

  Windows: %HOMEPATH%\Documents\MuseScore3\Templates.

  MacOS and Linux: ~/Documents/MuseScore3/Templates.

  To configure the location of your private templates folder:

  • From the menu, select EditPreferences...General.

  See also

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.