Vytvoření nového notového zápisu

Aktualizováno před před 2 měsíci

  Pro vytvoření notového zápisu otevřete Průvodce novým notovým zápisem (viz Vytvořit nový notový zápis níže): k tomuto lze přistupovat také přes Zahajovací středisko.

  Zahajovací středisko

  Toto je okno, které se zobrazí, když MuseScore otevřete úplně poprvé:

  Start Center

  Pro otevření zahajovacího střediska (pokud již není viditelné) použijte kteroukoli z následujících voleb:

  • Stiskněte F4.
  • V nabídkovém pruhu vyberte SouborZahajovací středisko...

  V zahajovacím středisku můžete:

  • Vytvořit nový notový zápis (klepnutím na obrázek se znaménkem plus).
  • Vidět náhledy předtím otevřených notových zápisů: klepněte na náhled pro jeho otevření.
  • Otevřít notový zápis ze souborového systému počítače: klepněte na Otevřít notový zápis...
  • Otevřít návodný notový zápis "Začínáme". Použijte tlačítka s šipkami v panelu na pravé straně pro přístup k odkazu.
  • Hledat noty na musecore.com.
  • Přistupovat k různému dalšímu příslušenství (podívejte se na panel na pravé straně).

  Vytvoření nového notového zápisu

  To open the New Score Wizard when the Start Center is not open, use one of the following options:

  • Click on the New Score icon in the toolbar on the top left of the window;
  • Use keyboard shortcut Ctrl+N (Mac: Cmd+N);
  • From the menu, select FileNew....

  Enter score information

  New Score wizard: Title, subtitle, etc.
  Step 1: Enter score information.

  Enter the title, composer, or any other information as shown above, then click on Next >. This step is optional: you can also add this information after the score is created (see Vertical frame).

  Choose template file

  New Score wizard: Select template file
  Step 2: Choose template file.

  In the left column is a list of solo, ensemble and orchestral templates, divided into categories according to musical style. If you have previously stored any custom templates in your user templates folder, these are displayed under the heading, "Custom Templates". You can also use the Search bar (top left) to find specific templates.

  To choose a score template:

  • Click on the name of a score template to select it, then click Next >; alternatively, just double-click the score template name. This will automatically take you to the next page of the Wizard (see Choose key signature and tempo, below).

  • If you wish to create a score template from scratch, click on "Choose Instruments" (under "General"), then click Next >; alternatively, just double-click "Choose instruments."

  Choose instruments (or voice parts)

  New score wizard: Choose instruments

  The Choose Instruments window is divided into two columns:

  • The left column contains a list of instruments, or voice parts to choose from. This list is categorized into instrument families, and clicking a category shows the full list of instruments in each family.

   The default entry is "Common instruments" but you can choose from others, including "Jazz instruments" and "Early music". There is a search box at the bottom of the instrument window: typing the name of an instrument there will search for it in "All instruments".

  • The right column starts off empty, but will eventually contain a list of instruments for your new score in the order that they will appear.

  Add instruments

  To add instruments to the score, use any of the following options:

  • Select one or more instruments in the left column and click Add.
  • Double-click an instrument in the left column.

  The instrument names, and their associated staff lines, now appear in the list of instruments in the right column. You can add more instruments or voice parts, as needed. Each instrument added in this way is allocated its own Mixer channel.

  Note: If you want staves to share the same instrument, use the Add staff or Add linked staff commands instead (see below).

  Add Staff / Add Linked Staff

  To add a staff to an existing instrument in the score:

  1. Select a staff in the score list on the right-hand side (e.g. see "Staff 1" in the image below). Click Add Staff or Add Linked Staff.
  2. Adjust the Staff type, if applicable.

  New score wizard: Add staf

  Summary of commands:

  Command Staff added Edit staves independently? Share mixer channel? Examples
  Add Staff Unlinked Yes Yes Guitar staff/tab, Piano grand staff
  Add Linked Staff Linked No. Edit in one staff updates others Yes Guitar staff/tab

  See also, Combine pitched staff with tablature.

  Change order of instruments

  To change the order of instruments (or staves) in the score:

  • Click either an instrument name or a staff, in the right-hand column, and use the arrow buttons to move it higher/lower.
  Delete an instrument

  To delete an instrument, or staff line, from the score

  • Select an instrument, or a staff line, in the right-hand column, and click Remove.

  Choose key signature and tempo

  New Score wizard: Select key signature
  Step 3: Choose key signature and tempo.

  The wizard asks for two things: The initial key signature and tempo of the score. Select any of the former and click Next > to continue. An initial tempo can be set here too.

  Choose time signature, pickup measure, and number of measures

  New score wizard: Create time signature and set measure options
  Step 4: Choose time signature etc.

  You can set your initial time signature here. If the score starts with a pickup measure (also known as an anacrusis or upbeat measure), then mark the Pickup measure checkbox and adjust the "Duration" accordingly.

  Measures is set to 32 by default: you can change the number here, or add/remove measures later from the score.

  Click Finish to create your new score.

  Adjustments to score after creation

  Any settings you make in the New Score Wizard can always be changed when you start work on the score itself:

  Add / delete / adjust measures

  Add/edit text

  Change instrument set-up

  To add, delete, or change the order of instruments:

  • From the menu, select EditInstruments...; or use the keyboard shortcut, I. This opens the Instruments dialog which is virtually identical to the Choose Instruments dialog in the New Score Wizard (see above).

  See also Change instrument (Staff properties).

  Hide a staff

  • To hide a staff permanently: Open the Instruments dialog (I) and untick the "Visible" box for that staff.
  • To hide a staff under certain conditions: See the "Hide" options in the Score dialog, and Staff Properties.

  Adjust layout and formatting

  To adjust the distance between staves and systems, set page margins etc., see Layout and formatting.

  Templates

  A Template is simply a standard MuseScore file that has been stored in one of two "templates" folders: any files in these folders are automatically displayed on the "Choose template file" page of the New Score Wizard. Two templates folders are created by default:

  System templates folder

  This folder contains the templates installed with MuseScore and should not be modified. It can be found in the following locations:

  Windows: Usually at C:\Program Files\MuseScore 3\templates.

  Linux: Under /usr/share/mscore-xxx if you installed from the package manager. If you compiled MuseScore on Linux yourself, then look under /usr/local/share/mscore-xxx (with xxx being the version you are using).

  MacOS: Under /Applications/MuseScore 3.app/Contents/Resources/templates.

  User templates folder

  Any templates that you create for future use should be stored here. Once in the user "templates" folder, they will automatically appear on the "Choose template file" page of the New Score Wizard—under the heading "Custom Templates".

  The default location of the user templates folder is as follows:

  Windows: %HOMEPATH%\Documents\MuseScore3\Templates.

  MacOS and Linux: ~/Documents/MuseScore3/Templates.

  To configure the location of your private templates folder:

  • From the menu, select EditPreferences...General.

  See also

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.