Taktová označení

Aktualizováno před před 3 roky

  Taktová označení lze nalézt v paletě téhož jména jak v základní tak v rozšířené pracovní ploše.

  Time signature palette

  Přidání nebo nahrazení taktového označení

  Použijte kterýkoli z následujících postupů:

  • Vyberte taktové označení, takt, notu nebo pomlku a klepněte na taktové označení v paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Táhněte a upusťte taktové označení z palety na místo v taktu, nebo na stávající taktové označení.

  Smazání taktového označení

  • Pro smazání taktového označení v notovém zápisu je vyberte a stiskněte Del.

  Vytvoření taktového označení

  Pokud taktové označení, jež požadujete, není dostupné v žádné ze palet, může být vytvořeno, jak následuje:

  1. Stiskněte Shift+T pro zobrazení části hlavní palety Taktová označení.
  2. Vyberte taktové označení k upravení v prostředním panelu.
  3. V panelu Vytvořit taktové označení upravte různé parametry (čitatele, jmenovatele, text, trámce) pro získání taktového označení a vlastností, jaké chcete. Pro obnovení výchozího vzoru trámců stiskněte Obnovit výchozí nastavení.
  4. Stiskněte Přidat Pro přidání nově vytvořeného taktového označení do seznamu do středového panelu. Pro smazání taktového označení ze středového panelu na ně klepněte pravým tlačítkem myši (macOS: Ctrl-click) a vyberte Vymazat.
  5. Táhněte a upusťte taktové označení z hlavní palety do požadovaného umístění notového zápisu.

  V případě potřeby může být uloženo do vlastní palety pro budoucí použití.

  Vlastnosti taktového označení

  Pro zobrazení dialogu Vlastnosti taktového označení použijte cokoli z následujícího:

  • Vyberte taktové označení, potom klepněte na "Vlastnosti" v části správce "Taktové označení".
  • Klepněte pravým tlačítkem myši na (macOS: Ctrl-klepnutí) na taktové označení a vyberte Vlastnosti taktového označení….

  Vlastnosti taktového označení

  • Celková hodnota: Ukáže celkové taktové označení a je nastavena automaticky, když přidáte taktové označení do notového zápisu. Je to vztažná hodnota pro doby (jak jsou ukázány ve stavovém řádku) a tempová označení.
  • Skutečná hodnota: Ukáže taktové označení spojené s jednotlivou notovou osnovou. Tato je běžně stejná jako celkové taktové označení, může být ale v případě potřeby nastavena nezávisle. Podívejte se na místní taktová označení.
  • Vzhled: Umožní upravit zobrazený text bez ovlivnění základového taktového označení. Na příklad se podívejte v přídavných metrech.
  • Skupiny not: Umožní změnit výchozí trámce not spojených s taktovým označením. Podívejte se na změnu výchozích trámců.

  Změna výchozích trámců

  Pro upravení trámců not pro určité taktové označení:

  1. Vyberte taktové označení, potom "Vlastnosti" v části správce "Taktové označení"; nebo klepněte pravým tlačítkem myši na (macOS: Ctrl-klepnutí) na taktové označení a vyberte Vlastnosti taktového označení…;
  2. Pro zalomení trámce noty v panelu __Skupiny not__klepněte na jej následující notu. Pro obnovení trámce klepněte na to samé místo. Nebo trámce můžete změnit tažením značky pro trámec na notu tímto způsobem:
   • Obrázek "Začátek trámce" Začít trámec na této notě.
   • Obrázek "Pokračování trámce" Nekončit trámec na této notě.
   • Obrázek "Podtrámec" Trámec 1/8 noty nalevo od této noty.
   • Obrázek "Polopodtrámec" Trámec 1/16 noty nalevo od této noty.

  Zaškrtnutí okénka pro "Změnit i kratší noty" znamená, že všechny změny trámců na jedné úrovni se automaticky použijí i na všechny kratší doby trvání. Tlačítko Obnovit výchozí nastavení zruší všechny změny provedené v tom sezení.

  Sčítací (složená) metra

  Sčítací (nebo složená) taktová označení se někdy používají k objasnění rozdělení dob v taktu. Pro vytvoření sčítacího taktového označení:

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na (macOS: Ctrl-klepnutí) na taktové označení a vyberte Vlastnosti taktového označení…;
  2. V části Vzhled upravte podle potřeby vlastnost "Text";
  3. V případě potřeby upravte trámce not v části Skupiny not.

  Poznámka: Část hlavní palety taktové označení také umožňuje vytvoření sčítacích taktových označení (viz výše).

  Místní taktová označení

  V určitých případech může notový zápis ukazovat notové osnovy s různými taktovými označeními trvajícími zároveň. Například v 26. Goldbergových variacích od Johanna Sebastiana Bacha:

  Bachovy 26. Goldbergovy variace

  V příkladu výše je celkové taktové označení 3/4, ale taktové označení horní osnovy bylo nastaveno nezávisle na 18/16.

  Pro nastavení místního taktového označení jen pro jednu notovou osnovu:

  • Podržte Ctrl (macOS: Cmd) a táhněte a upusťte taktové označení z palety na prázdný takt.

  Změna velikosti taktového označení

  • Vyberte jedno nebo více taktových označení a v části správce "Taktové označení", upravte hodnoty "Měřítko X" (šířka) a "Měřítko Y" (výška).

  Předtaktí a kadence

  Sem tam budete potřebovat zmenšit nebo zvětšit dobu trvání taktu beze změny taktového označení — například v předtaktí (anacrusis) nebo v kadenci atd. Podívejte se na operace s takty: doba trvání taktu.

  Změna taktového označení a zalomení

  Vícetaktové pomlky jsou přerušeny, když se vyskytne změna taktového označení. Takže zalomení hudebního oddílu zabrání ukázání upozornění na změnu taktového označení na konci předchozího taktu.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.