Zalomení a vymezení odstupu

Aktualizováno před před 2 roky

  Paleta Zalomení a vymezovače obsahuje následující netisknutelné symboly:

  Paleta zalomení a vymezovače, od verze 3.2
  První tři symboly se nazývají zalomení; svislé čáry jsou známé jako vymezovače.

  Zalomení

  Zalomení lze použít buď na takt _nebo na rámeček. Jsou tři typy:

  • Zalomení notového systému: Vynutí, aby další část notového zápisu začala v novém notovém systému.
  • Zalomení strany: Vynutí, aby další část notového zápisu začala na nové straně.
  • Zalomení hudebního oddílu: Vynutí, aby další část notového zápisu začala v novém notovém systému a začala nový hudební oddíl (podívejte se níže). V případě potřeby lze spojit se zalomením strany.

  Poznámky: (1) Symboly zalomení jsou viditelné na obrazovce, ale na výtiscích se nezobrazí. (2) Na to, jak přidat (nebo odstranit) zalomení notových systémů v celém nebo v části notového zápisu, se podívejte v přidání a odstranění zalomení notových systémů. (3) Na to, jak rozdělit takt, se podívejte v operace s takty: rozdělení a sloučení.

  Přidání zalomení k taktu

  Zalomení lze přidat pomocí (1) klávesové zkratky; nebo (2) značky zalomení v paletě.

  Pomocí klávesové zkratky

  Pro přidání zalomení notového systému nebo jen zalomení strany:

  1. Zvolte jednu z následujících voleb:
   • Taktová čára;
   • Takt;
   • Notová hlavička;
   • Textový prvek spojený s notovou osnovou (např. slabika zpěvního textu, akordová značka, text notové osnovy atd.);
   • Rozsah taktů (pokud zvolíte tuto možnost, zalomení bude použito před a po výběru);
  2. Zvolte jednu z následujících voleb:
   • Zalomení notového systému: Stiskněte (přepínač).
   • Zalomení strany: Stiskněte Ctrl+ (macOS: Cmd+) (přepínač).
  Pomocí značky pro zalomení v paletě

  Všechna zalomení lze přidat z palety pracovní plochy:

  1. Zvolte jedno z následujících:
   • Taktová čára;
   • Takt;
   • Notová hlavička;
   • Textový prvek spojený s notovou osnovou (např. slabika zpěvního textu, akordová značka, text notové osnovy atd.);
   • Rozsah taktů (pokud zvolíte tuto možnost, zalomení bude použito před a po výběru);
  2. Klepněte na značku pro zalomení v paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4). Opakujte pro vypnutí.
  • Nebo táhněte libovolnou značku pro zalomení z palety na takt.

  Přidání zalomení k rámečku

  Pro přidání zalomení k rámečku použijte jednu z následujících voleb:

  • Táhněte zalomení z palety na rámeček.
  • Vyberte rámeček, potom v paletě klepněte na značku pro zalomení (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).

  Smazání zalomení

  Použijte jednu z následujících voleb:

  • Vyberte jedno nebo více zalomení a stiskněte Del.

  Podívejte se také na: přidání a odstranění zalomení notových systémů.

  Posunutí zalomení

  Ačkoli na vytištěném výstupu nejsou zalomení viditelná, můžete v případě potřeby jedno přemístit vstoupením do režimu úprav na něm a pomocí tlačítek s klávesovými šipkami (podívejte se na upravení polohy textových předmětů).

  Zalomení hudebního oddílu

  Zalomení hudebního oddílu, jak název napovídá, slouží k vytvoření samostatných hudebních oddílů v notovém zápisu. Stejně jako zalomení notového systému, vynutí, aby další takt nebo rámeček začínaly nový notový systém, a v případě potřeby může být použito i ve spojení se zalomením strany.
  Zalomení hudebního oddílu by se dalo například použít na rozdělení skladby do samostatných vět.

  Každý hudební oddíl může mít své vlastní číslování taktů nezávislé na zbytku notového zápisu. Ve výchozím nastavení je první takt hudebního oddílu číslován 1 (podívejte se na obrázek níže), ač tak jako první takt notového zápisu, číslo není zobrazeno, dokud není nastaveno v dialogu s
  vlastnostmi taktu. Týž dialog lze použít ke změně číslování dle vaší volby.

  Pokud taktové označení nebo předznamenání změníte na začátku nového hudebního oddílu, nebude předtím na konci předchozího hudebního oddílu žádné upozornění na změnu taktového označení. Podívejte se na příklad níže:

  Příklad použití zalomení hudebního oddílu

  Když přehráváte notový zápis, program mezi každé dva hudební oddíly přidá krátkou přestávku. Kromě toho první taktová čára konce repetice v hudebním oddílu ukazatel přehrávání vždy pošle na začátek hudebního oddílu, takže taktová čára začátku repetice je volitelná.

  Po vybrání zalomení hudebního oddílu lze ve správci upravit následující vlastnosti:

  • Pozastavit: Délka přestávky na konci hudebního oddílu.
  • Začít nový oddíl s dlouhými názvy nástrojů (zaškrtávací políčko).
  • Začít nový oddíl taktem s číslem jedna: (zaškrtávací políčko).

  Před verzí 3.4 se ke stejným vlastnostem přistupuje klepnutím pravým tlačítkem na zalomení a výběrem Vlastnosti zalomení hudebního oddílu.

  Vymezovače

  Jsou tři druhy vymezovačů:

  • Vrchní vymezovač notových osnov: Šipka směřující nahoru. Pro přidání místa nad notovou osnovou.
  • Spodní vymezovač notových osnov: Šipka směřující dolů. Pro přidání místa pod notovou osnovou.
  • Absolutní spodní vymezovač notových osnov: Vypadá to jako velké písmeno „I“. Slouží stanovení vzdálenosti mezi dvěma notovými osnovami (užitečné k potlačení nastavení stylu nebo automatického umístění pouze na jednom místě). Jsou možné záporné hodnoty.

  Poznámka: Vymezovače nelze použít na rámeček.

  Přidání vymezovače

  Použijte některou z následujících voleb:

  • Vyberte takt, potom v paletě klepněte na značku vymezovače odstupu (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Táhněte značku vymezovače odstupu z palety na takt.

  Značky vymezovačů odstupu jsou viditelné na obrazovce, ale neobjeví se ve výtiscích.

  Poznámka: Vymezovače odstupu jsou navrženy jen pro místní úpravy. Pokud chcete upravit mezeru mezi notovými osnovami v celém notovém zápisu, použijte místo nich nastavení v Formát → Styl... → Strana.

  Upravení vymezovače

  Pro upravení výšky vymezovače odstupu vyberte jednu z těchto voleb:

  • Klepněte na vymezovač odstupu a táhněte modrý koncový úchop nahoru a dolů (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Klepněte na vymezovač odstupu a použijte klávesy a/nebo Ctrl+ pro posunutí koncového úchopu nahoru a dolů (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Klepněte na vymezovač odstupu a ve správci upravte vlastnost výšky.

  Smazání vymezovače

  • Klepněte na vymezovač a stiskněte klávesu Del.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.