Nastavení strany

Aktualizováno před před 5 měsíci
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Nastavení strany.

  Nastavení strany umožňuje upravit celkové rozměry notového zápisu, například velikost stran, okraje stran a měřítko. Je to jeden z hlavních nástrojů pro rozvržení v MuseScore — spolu s volbami dostupnými přes FormátStyl

  Pro otevření dialogu pro nastavení strany v hlavní nabídce vyberte FormátNastavení strany....

  Layout / Page Settings dialog

  Velikost strany

  Zde můžete vybrat formát papíru buď podle standardního názvu (např. Letter nebo A4), nebo zadáním výšky a šířky v mm nebo palcích (pomocí kulatých přepínačů vyberte, které měrné jednotky se mají použít). Počáteční výchozí velikost strany závisí na vašem prostředí — ve Spojených státech amerických se obvykle používá papír o velikosti Letter.

  Můžete také pomocí kulatých přepínačů zvolit formátování not s natočením na šířku nebo na výšku. Volitelně můžete použít rozvržení Dvoustrana (tj. formát knihy se zrcadlovým levým a pravým okrajem pro sudé a liché stránky — podívejte se níže).

  Okraje lichých a sudých stran

  Nastavení okrajů sudých stran a okrajů lichých stran umožňuje stanovit oblast tisku stran. Kromě změny okrajů kolem not na straně se vztažně ke zde stanoveným okrajům počítají další nastavení, například polohy záhlaví a zápatí.

  Pokud je v části „Velikost strany“ vybráno zaškrtávací políčko „Dvoustrana“, můžete pro zrcadlení lichých a sudých stran nastavit různé okraje. Jinak lze upravit pouze jednu sadu okrajů, ale bude platit pro všechny strany.

  Pro zobrazení okrajů strany v notovém zápisu na obrazovce (i když ne v tisku), v hlavní nabídce vyberte PohledZobrazit okraje stran.

  Měřítko

  Vlastnost měřítko umožňuje zvětšit nebo zmenšit velikost vašeho notového zápisu.

  V MuseScore jsou velikosti prvků v notovém zápisu, jako jsou hlavičky not, nožičky not, posuvky, klíče atd. stanovovány pomocí měrné jednotky zvané mezera osnovy — zkráceně sp (podívejte se do slovníčku) . Když změníte nastavení „mezery osnovy“, tento příkaz budou následovat všechny prvky v notovém zápisu, a tak budou zachovány správné rozměry. Výjimkou je text, ve kterém můžete nastavit přesnou hodnotu nezávislou na „měřítku“.

  Poznámka: Změna „měřítka“ ne vždy změní počet notových systémů na straně, protože vzdálenost notového systému se může lišit mezi mezí stanovenou v „Nejmenší odstup mezi notovými systémy“ a „Největší odstup mezi notovými systémy“ (podívejte se na FormátStyl...Strana).

  Jednotka

  Zde můžete zvolit zobrazení hodnot v palcích nebo milimetrech.

  Číslo první strany

  Nastavuje číslo první strany určitého notového zápisu. Čísla stran pod 1 se nevytisknou — např. nastavení čísla první strany na -1 by vedlo k tomu, že první a druhá strana nebude zobrazovat žádné číslo strany a strana číslo 1 se objeví na třetí straně.

  Použití pro všechny party

  Tlačítko Použít pro všechny party je dostupné při úpravách partu, spíše než hlavního notového zápisu (podívejte se na vytažení partu). Pokud změníte nastavení strany jedné části a chcete, aby ostatní party měly stejné nastavení, toto tlačítko použije změnu na všechny party najednou.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.