Takt

Aktualizováno před před jedním rokem
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Takt.

Pro otevření dialogu Takt přes hlavní nabídku vyberte FormátStyl...Takt.

To vám umožní upravit vzdálenost mezi různými položkami uvnitř taktu.

Úvod

Pokud změníte vlastnost stylu taktu, MuseScore notový zápis automaticky upraví tak, aby udržoval správné rozestupy mezi notami a pomlkami podle nejlepšího obyčeje pro sazbu not. Rovněž správně přemístí všechny prvky připojené k notám nebo pomlkám, jako jsou prstoklady, dynamika, linky atd.

Všechna nastavení týkající se šířky taktu a vzdáleností mezi notami jsou nejmenší hodnoty. Takty se automaticky roztáhnou, je-li to nutné, aby se zachovaly stávající okraje stran.

Všechny níže uvedené vlastnosti používají jako základní měrnou jednotku mezeru notové osnovy (zkráceně „sp“). Na podrobnosti se podívejte v nastavení strany: měřítko.

Volby

 • Nejmenší šířka taktu: Nastavuje nejmenší vodorovnou délku taktů. V taktech, které obsahují velmi málo obsahu (např. jedna celá nota nebo celotaktová pomlka), se takt zmenší pouze na tuto nejmenší délku.

 • Rozmístění taktů (1 = těsné): Stlačuje nebo rozšiřuje prostor za notami nebo pomlkami. Toto nastavení tudíž ovlivňuje nejen prostor mezi notami, ale také mezi poslední notou a koncovou taktovou čárou. Co se týče místa mezi začátkem taktu a první notou nebo pomlkou, podívejte se na Levý okraj noty (níže).

 • Levý okraj noty: Nastavuje vzdálenost od počáteční taktové čáry k první notě.

 • Odstup mezi taktovou čárou a ozdobnou notou: Nastavuje vzdálenost mezi taktovou čárou a ozdobnou notou, která se vyskytuje před první skutečnou notou v taktu (nezávisle na nastavení „Levý okraj noty“).

 • Odstup mezi taktovou čárou a posuvkou: Nastavuje vzdálenost mezi taktovou čárou a posuvkou umístěnou před první notou v taktu (nezávisle na nastavení „Levý okraj noty“).

 • Odstup mezi taktovou čárou a notou vlevo: Nastavuje vzdálenost od poslední noty k následující taktové čáře.

 • Nejmenší odstup mezi notami: Určuje nejmenší prostor, který MuseScore povolí po každé notě (v závislosti na dalších činitelích může být povoleno více místa).

 • Levý okraj klíče: Nastavuje vzdálenost mezi úplným začátkem každého řádku a klíčem. (Tato možnost je nutná málokdy).

 • Levý okraj předznamenání: Nastavuje vzdálenost mezi začátkem taktu a předznamenáním.

 • Levý okraj taktového označení: Nastavuje vzdálenost mezi začátkem taktu a taktovým označením (pokud mezi nimi není předznamenání).

 • Odstup mezi taktovou čárou a taktovým označením: Bude přidáno.

 • Levý okraj klíče/předznamenání: Nastavuje vzdálenost mezi klíčem uprostřed notové osnovy nebo předznamenáním a následující notou nebo pomlkou.

 • Odstup mezi taktovou čárou a klíčem vlevo: Nastavuje vzdálenost mezi taktovou čárou a změnou klíče, která ji předchází.

 • Odstup mezi klíčem a předznamenáním: Nastavuje vzdálenost od klíče po předznamenání po něm.

 • Odstup mezi klíčem a taktovým označením: Nastavuje vzdálenost od klíče po taktové označení po něm (pokud mezi nimi není předznamenání).

 • Odstup mezi předznamenáním a takt. označením: Nastavuje vzdálenost od předznamenání k následujícímu taktovému označení.

 • Odstup mezi taktovou čárou a předznamenáním: Bude přidáno.

 • Odsazení záhlaví notového systému: Nastavuje vzdálenost od klíče nebo předznamenání na začátku notového systému k první notě nebo pomlce.

 • Mezera za záhlavím notového systému: Nastavuje vzdálenost od taktového označení na začátku notového systému k první notě nebo pomlce.

 • Okraje vícetaktové pomlky: Nastavuje vzdálenost mezi vícetaktovou pomlkou a taktovými čarami na obou stranách.

 • Tloušťka linky notové osnovy: Nastavuje tloušťku linek notové osnovy, což notovou osnovu umožňuje udělat tlustší a tmavší, pokud na svých výtiscích potřebujete lepší viditelnost.

  Poznámka: Změny šířky jednotlivých taktů (pomocí FormátŠířka taktůRozšířit takty/Zúžit takty) se počítají po celkovém nastavení rozmístění taktů a jsou k němu úměrné.

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.