Taktové pomlky

Aktualizováno před před 3 roky
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Taktové pomlky.

  Celá pomlka

  Celá pomlka vystředěná uvnitř taktu (ukázáno níže) se používá k naznačení, že celý takt (nebo hlas v taktu) je tichý, bez ohledu na taktové označení..

  Celotaktová pomlka

  Pro vytvoření jedné nebo více celotaktových pomlk

  Použijte následující postup, pokud jsou všechny vybrané takty obvyklé — to znamená bez vlastních dob trvání:

  1 Vyberte takt nebo rozsah taktů.
  2. Stiskněte Del.

  Pokud jeden nebo více taktů obsahuje vlastní dobu trvání, použijte místo toho následující postup:

  1. Vyberte takt nebo rozsah taktů.
  2. Stiskněte Ctrl+Shift+Del (macOS: Cmd+Shift+Del).

  Pro vytvoření celotaktové pomlky v určitém hlasu

  1. V příslušném hlasu zadejte pomlku, která se táhne přes celý takt.
  2. Ujistěte se, že je pomlka vybrána, potom stiskněte Ctrl+Shift+Del (macOS: Cmd+Shift+Del).

  Vícetaktová pomlka

  Vícetaktová pomlka naznačuje dobu trvání ticha (odmlky) nástroje: počet taktů je ukázán číslem nad osnovou. Vícetaktové pomlky se často používají v orchestrální hudbě.

  Vícetaktová pomlka

  Vícetaktové pomlky jsou automaticky přerušeny na důležitých místech, jako jsou dvojité taktové čáry, orientační značky, změny předznamenání nebo taktových označení, zalomení hudebních oddílů atd.

  Pro zobrazení vícetaktových pomlk

  Pro zapnutí nebo vypnutí vícetaktových pomlk:

  • Stiskněte M na klávesnici.

  Nebo:

  1. V nabídce vyberte FormátStyl….
  2. Klepněte na kartu "Notový zápis", pokud již není vybrána;
  3. Zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí u "Vytvořit vícetaktové pomlky". Zde také můžete nastavit nejmenší počet prázdných taktů, které se mají spojit do vícetaktové pomlky (see also rozvržení a formátování: Score).

  Poznámka: Doporučuje se před povolením vícetaktových pomlk nejprve v notovém zápisu zadat všechny noty.

  Zalomení vícetaktové pomlky

  Můžete chtít mít jednu dlouhou vícetaktovou pomlku rozdělenu do dvou kratších vícetaktových pomlk:

  1. Zajistěte, že volba pro zobrazení vícetaktových pomlk v notovém zápisu je vypnuta (podívejte se výše).
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na takt, kde chcete, aby začínala druhá vícetaktová pomlka;
  3. V nabídce vyberte Vlastnosti taktu a zaškrtněte "Přerušit vícetaktovou pomlku".

  Podívejte se také na: operace s takty: přerušení vícetaktové pomlky.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.