Orientační značky

Aktualizováno před před 3 roky

  Orientační značky lze použít mnoha způsoby:

  • K určení zvláštních bodů v notovém zápisu pro usnadnění nacvičování.
  • Jako záložky v notovém zápisu, na něž se můžete okamžitě přesunout — pomocí příkazu najít/hledat).
  • K označení různých hudebních oddílů v notovém zápisu.

  Obyčejně se orientační značky skládají z jednoho nebo více písmen a/nebo čísel, nebo ze spojení obou. Značky se v notovém zápisu objevují v řadě — např. A, B, C…, nebo 1, 2, 3… atd.. Nebo mohou zobrazovat čísla taktů, k nimž jsou připojeny (obvykle větší než běžná čísla taktů, často provedená tučným řezem písma a/nebo uzavřená v rámečcích). Vícetaktové pomlky jsou automaticky zalomeny před a po orientačních značkách.

  Orientační značky lze do notového zápisu přidávat (i) automaticky — což zajišťuje, že jsou pojmenovávány popořadě — nebo (ii) ručně, což umožňuje, abyste je nazvali, jak chcete.

  Přidání orientační značky

  Ruční umístění

  Pro ruční vytvoření orientační značky:

  1. Klepněte na notu (nebo pomlku) na požadovaném místě;
  2. Vyberte jednu z následujících voleb:
   • Stiskněte Ctrl+M (macOS: Cmd+M);
   • V hlavní nabídce zvolte PřidáníTextOrientační značka;
  3. Zadejte požadovaný text.

  Automatické umístění

  Přidání písmenově číslicové orientační značky

  Použijte jednu z následujících voleb:

  • Klepněte na notu (nebo pomlku) na požadovaném místě, potom v paletě "Text" klepněte na symbol orientační značky [B1] v paletě "Text" (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Orientační značku táhněte z palety "Text" a upusťte na notový zápis.

  Poznámky: (1) Ve výchozím nastavení jsou značky přidávány v řadě A, B, C atd. (2) Pro změnu formátu následovně přidávaných značek (zmenšit velikost písmen nebo čísel), změňte v souladu s tím předchozí orientační značku. (3) Značky přidané mezi stávající orientační značky připojí k předchozí značce číslo nebo písmeno: je dobrý nápad použít poté příkaz na seřazení orientačních značek (podívejte se níže).

  Přidání orientační značky založené na čísle taktu
  1. Přidejte první orientační značku v řadě tak jako v písmenově číslicové; potom ji upravte, aby se přečetla stejně jako číslo taktu, k němuž je připojena;
  2. Přidejte následující značky, jak je to ukázáno výše. Automaticky přijmou formát čísla taktu.

  Automatické seřazení orientačních značek

  MuseScore uživateli umožňuje automatické znovuuspořádání řady orientačních značek, pokud se z nějakého důvodu dostaly mimo pořadí. Použijte následující postup:

  1. Předtím než provedete výběr, můžete pro orientační značky v případě potřeby stanovit nový formát (malá/velká písmena, číslo nebo číslo taktu) pomocí odpovídajícího ručního pozměnění první značky v řadě.
  2. Vyberte rozsah taktů, na něž chcete použít příkaz pro seřazení (pokud není nic vybráno, program předpokládá, že chcete seřadit všechny takty).
  3. V hlavní nabídce vyberte NástrojeSeřadit orientační značky.

  MuseScore automaticky podle první orientační značky ve výběru rozpozná řadu — podle toho jsou potom změněny všechny orientační značky ve výběru. Jsou možné následující posloupnosti:

  • A, B, C atd.
  • a, b, c atd.
  • Číselná: 1, 2, 3 atd.
  • Číselná: podle čísel taktů. Toto vyžaduje, aby číslo první značky v řadě bylo stejné s číslem taktu, k němuž je připojeno.

  Styl textu

  Orientační značky jsou druhem textu notového systému, Objeví se v notovém zápisu a v každém partu. Ve výchozím nastavení jsou provedeny velkým tučným písmem a uzavřeny v rámečcích se zaoblenými rohy. Všechny stránky jejich vzhledu lze změnit celkově pomocí stylu textu orientační značky.

  Podívejte se na hledání (zobrazení a náhledy).

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.