Zobrazení a náhledy

Aktualizováno před před 6 měsíci
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Zobrazení a náhledy.

  Tato kapitola popisuje volby dostupné v hlavní nabídce Pohled a v nabídkách Lupa a Stránkové zobrazení/Souvislé zobrazení (umístěných v nástrojovém panelu nad notovým zápisem). Také podrobně líčí různé příkazy a funkce pro pohyb v notách.

  Nabídka Pohled

  Ukázat postranní pruhy/panely

  Přiblížení/Oddálení

  Je několik způsobů, jak notový zápis přiblížit nebo oddálit:

  • Klávesové zkratky:

   • Přiblížit: Ctrl++ (macOS: Cmd ++)
   • Oddálit: Ctrl +- (macOS: Cmd +-).
  • Hlavní nabídka Pohled:

   • Přiblížit: PohledPřiblížit
   • Oddálit: PohledOddálit.
  • Myš

   • Přiblížit: Otáčejte kolečkem myši nahoru, zatímco držíte klávesu Ctrl (macOS: Cmd)
   • Oddálit: Otáčejte kolečkem myši dolů, zatímco držíte klávesu Ctrl macOS: Cmd).
  • Vysouvací nabídka: Pro nastavení určitého zvětšení použijte vysouvací nabídku v běžném panelu pro nastavení zvětšení zobrazení notového zápisu (25–1600 %) nebo je zobrazte pomocí voleb "Šířka strany", "Celá strana" nebo "Dvě strany".

   Míra zvětšení: Lupa
   Můžete do vysouvacího pole zapsat vlastní zvětšení v procentech (%), pokud není vámi požadovaná úroveň zvětšení dostupná ve výchozí základní nabídce.

  • Pro navrácení se ke 100 % zvětšení: Použijte klávesovou zkratku Ctrl+0 (macOS: Cmd+0).

  Nástrojové panely

  Oblast s nástrojovými panely se nachází mezi pruhem s hlavní nabídkou a oknem s dokumentem.

  Oblast s nástrojovými panely

  Obsahuje následující nástrojové panely:

  • Operace se soubory: Nový notový zápis, nahrání notového zápisu, uložení, tisk, zpět, znovu.
  • Lupa/Stránkové zobrazení.
  • Ovládání přehrávání: Povolí MIDI, přetočení na začátek, spuštění/zastavení přehrávání, přehrávání ve smyčce, přehrávání repetic, metronom.
  • Zobrazení not ve znějící výšce: Zobrazí notový zápis v napsaném nebo koncertním ladění (ve znějící výšce).
  • Zachytávání obrázků: Umožní udělat snímek obrazovky části notového zápisu.
  • Zápis not: Režim zápisu not, doba trvání, ligatura, pomlka, posuvky, obrácení směru nožičky, hlasy (1, 2, 3, 4).
  Ukázání/Skrytí nástrojových panelů

  Pro ukázání nebo skrytí některých nástrojových panelů:

  • Vyberte PohledNástrojový panel, a podle potřeby zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí voleb.
  • Jinak klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo v oblasti s nástrojovými panely nebo na titulkový pruh správce a v nabídce zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí požadovaných voleb.

  Poznámka: Tato nabídka rovněž umožňuje zobrazení nebo skrytí časové osy, porovnávání notových zápisů klaviatury, palet, správce, klaviatury, filtru výběru, směšovače aj.

  Přizpůsobení oblasti s nástrojovými panely
  • Vyberte PohledNástrojový panel a klepněte na "Přizpůsobit nástrojové panely…"

   Dialog Přizpůsobit nástrojové panely

  Dialog ukazuje nástrojové panely, které lze přizpůsobit nalevo, tlačítka nynějších nástrojů pro vybraný nástrojový panel uprostřed a tlačítka, která je možné přidat napravo. Když jste vybral nástrojový panel v levém panelu, můžete dělat všechny následující činnosti:

  • Odstranit tlačítko nástroje: Vyberte tlačítko v prostředním panelu a stiskněte .
  • Přidat tlačítko nástroje: Vyberte tlačítko v pravém panelu a stiskněte .
  • Posunout tlačítko nástroje: Vyberte tlačítko v prostředním panelu a posuňte je nahoru nebo dolů pomocí nebo .

  Poznámka: Nástrojový pruh není možné přizpůsobit, dokud není vybrána vlastní pracovní plocha (viz níže).

  Pracovní plochy

  Tuto volbu vyberte pro vybrání vlastní racovní plochy nebo pro upravení stávající pracovní plochy.

  Ukázání stavového řádku

  Stavový řádek dole na obrazovce podává zprávu o vybraných prvcích notového zápisu. Zaškrtněte/Zrušte zaškrtnutí této volby pro jeho zobrazení nebo skrytí.

  Rozdělení zobrazení

  Je možné rozdělit zobrazení dokumentu tak, abyste viděl dva dokumenty zároveň, nebo se díval na dvě různé části téhož dokumentu. Karty vám dovolí zvolit, který dokument se má v tom kterém pohledu zobrazit. Překážkou oddělující dva notové zápisy můžete táhnout, a tím upravit množství místa v okně, které je každému věnováno:

  • Dokumenty vedle sebe: Rozdělí okno svisle do dvou pohledů s notovým zápisem.
  • Dokumenty na sobě: Rozdělí okno vodorovně do dvou pohledů s notovým zápisem, jeden nad druhým.

  Rozdělení zobrazení

  Volby pro viditelnost

  Tato část umožňuje zobrazit nebo skrýt různé netisknutelné prvky:

  • Zobrazit neviditelné: Zobrazit/skrýt prvky, jež byly učiněny neviditelnými pro tisk a vyvedení. Pokud je tato volba zaškrtnuta, jsou neviditelné prvky ukázány v okně s notovým zápisem jako světle šedé.
  • Zobrazit netisknutelné: Zobrazit/skrýt značky pro zalomení a odstupy.
  • Zobrazit rámečky: Zobrazit/skrýt tečkované obrysy rámečků.
  • Zobrazit okraje stran: Zobrazit/skrýt okraje stran.

  Označení neúplných taktů

  Čárka nahoře vpravo taktu naznačuje, že její doba trvání se liší od té, jež byla stanovena taktovým označením.

  Celá obrazovka

  Režim na celou obrazovku zvětšuje MuseScore, aby vyplnilo celou oblast obrazovky, takže je vidět více notového obsahu.

  Stránkové zobrazení/Souvislé zobrazení

  Můžete přepínat mezi dvěma různými pohledy na notový zápis pomocí vysouvacího seznamu v oblasti s nástrojovými panely:

  Režimy pohledu

  Pro posunutí notového zápisu:

  • Svisle: Otáčejte kolečkem myši nahoru nebo dolů.
  • Vodorovně: Stiskněte Shift a otáčejte kolečkem myši nahoru nebo dolů.

  Stránkové zobrazení

  Ve stránkovém pohledu je notový zápis formátován tak, jak se bude jevit po vytištění nebo vyvedení do PDF nebo obrázkového souboru: to znamená stranu za stranou, s okraji. MuseScore používá zalomení notových systémů (řádků) a stran (strankový zlom) automaticky, podle nastavení v Nastavení strany a Styl…. Nadto můžete použít vlastní zalomení notových systémů (řádků), stran nebo hudebních oddílů.

  Na to jak vybrat mezi vodorovným nebo svislým posunováním strany se podívejte v nastavení: vzhled (posouvání stránek).

  Souvislé zobrazení

  V souvislém zobrazení je notový zápis ukázán jako jeden nezalomený systém. I když není počáteční bod zobrazen v pohledu (ve viditelné oblasti okna), čísla taktů, názvy nástrojů, klíče, taktová označení a předznamenání (tónina) budou vždy zobrazena po levé straně okna.

  Poznámka: Protože rozvržení je jednodušší, MuseScore může noty předvést rychleji v souvislém zobrazení než ve stránkovém zobrazení.

  Zobrazení jedné strany

  Při zobrazení jedné strany je notový zápis ukázán jako jedna strana se záhlavím ale bez okrajů a s nekonečnou výškou strany. Zalomení notového systému (řádku) jsou přidána automaticky podle nastavení udělaných v Nastavení strany a Styl…. Nadto můžete použít vlastní zalomení notových systémů (řádků), stran nebo hudebních oddílů.

  Postranní panely

  Pracovní plochy, správce a filtr výběru jsou vhodně zobrazeny jako postranní panely nalevo a napravo od okna s notovým zápisem. Pro odkotvení postranního panelu použijte jeden z následujících postupů:

  • Táhněte panel;
  • Klepněte na znak dvou krokví obrácených proti sobě nahoře na panelu;
  • Dvakrát klepněte v oblasti s názvem nahoře na panelu.

  Pro ukotvení panelu použijte jeden z následujících postupů:

  • Táhněte panel do horní/dolní části stávajícího postranního panelu a on se naskládá svisle nad/pod tímto panelem.
  • Táhněte panel doprostřed stávajícího postranního panelu a on tento panel překryje. K oběma panelům je pak možno přistupovat skrze karty.

  Popřípadě dvakrát klepněte na proužek s názvem panelu, čímž jej obnovíte v jeho předchozím ukotveném umístění.

  Pro snadnější pohyb v notovém zápisu jsou dostupné různé příkazy. Jsou uvedeny v klávesové zkratky: pohyb v notách.

  Miniatury je volitelný panel zobrazující náhledy stran (miniatury) notového zápisu pod oknem s dokumentem nebo napravo od něj.

  • Pro zobrazení nebo skrytí náhledů stran vyberte PohledMiniatury; nebo použijte přizpůsobené zkratky.

  Miniatury

  Miniatury se objevují pod oknem s dokumentem, pokud strany posunujete vodorovně, nebo na pravé straně okna s dokumentem, pokud stranami projíždíte svisle (podívejte se na nastavení: plátno).

  Modrý rámeček představuje oblast v notovém zápisu, která je nyní viditelná v okně s dokumentem. Táhnout modrým rámečkem, nebo přímo klepněte na panel s miniaturami pro zobrazené jiné části notového zápisu. Také můžete táhnout posuvníkem.

  Časová osa

  Panel Časová osa poskytuje podrobný přehled notového zápisu, s rozšířenými možnostmi pro pohyb v notách a součinnost.

  • Pro zobrazení časové osy stiskněte F12; nebo vyberte PohledČasová osa.

  Na podrobnosti se podívejte v časové ose.

  Nalezení

  Funkce Najít umožňuje rychle se dostat na určitý takt orientační značku nebo číslo strany v notovém zápisu:

  1. Stiskněte Ctrl+F (macOS: Cmd+F), nebo vyberte ÚpravyNajít. Otevře se pole pro Najít (nebo Jít na) ve spodní části pracovní plochy.
  2. Použijte jednu z následujících voleb:

   • Pro přechod na očíslovaný takt: zadejte číslo taktu (počítá se každý takt začínající 1, nehledí se na předtaktí, zalomení hudebních oddílů nebo ruční změny v posunech čísel taktů).
   • Pro přechod na očíslovanou stranu: zadejte číslo strany ve formátu pXX (kde XX je číslo strany).
   • Pro přechod na orientační značku: zadejte číslo ve formátu rXX (kde XX je název orientační značky).
   • Pro přechod na orientační značku začínající písmenem: zadejte název orientační značky (hledání rozlišuje velikost písmen).

   Dodatek: Nejlepší je vyhnout se pojmenovávání orientačních značek jednotlivými písmeny "R," "r," "P", "p," nebo použití jednoho písmene provázeného celým číslem (např. "R1" nebo "p3"), protože toto může zmást vyhledávací algoritmus.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.