Rámečky

Aktualizováno před před 2 roky

  Rámeček je obdélníkový zásobník na prázdné místo, text nebo obrázky v notovém zápisu. Může to být jeden ze tří druhů:

  • Vodorovný: Používá se na vytvoření zalomení v určitém notovém systému. Může obsahovat více textových předmětů a/nebo obrázky.
  • Svislý: Vkládá se nad notový systém nebo se připojuje k poslednímu notovému systému. Může obsahovat jeden nebo více textových předmětů a/nebo obrázky.
  • Text: Vkládá se nad notový systém nebo se připojuje k poslednímu notovému systému. Může obsahovat pouze jeden textový předmět.

  Vodorovný rámeček

  Vodorovný rámeček se používá na vytvoření zalomení v notovém systému. Například můžete:

  • Vytvořit codu s upravitelnou mezerou oddělující ji od zbytku notového zápisu (jako v příkladu níže).
   Vodorovný rámeček v režimu úprav
  • Vytvořit na začátku notového zápisu posun, kde není název notové osnovy, aby měl stejnou funkci.
  • Vytvořit upravitelný pravý okraj na konci notového systému.
  • Vytvořit místo pro nějaký text nebo obrázek(y).
  • Vytvořit místo mezi „historickým začátkem“ a začátkem moderní edice.

  Vložení a připojení vodorovného rámečku

  Podívejte se na vytvoření rámečku (níže).

  Upravení šířky vodorovného rámečku

  Použijte jeden z následujících postupů:

  • Klepněte (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4) na rámeček a táhněte úchop doprava nebo doleva.
  • Vyberte rámeček a ve správci upravte „šířku“.

  Přidání textu nebo rámečku k vodorovnému rámečku

  • Pro přidání textu: Klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček a vyberte PřidatText.

  • Pro přidání obrázku: Klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček a vyberte PřidatObrázek.

  Svislý rámeček

  Svislý rámeček se vkládá nad notový systém nebo se připojuje k poslednímu notovému systému. Může obsahovat jeden nebo více textových předmětů a/nebo obrázky. Výška je nastavitelná a šířka se rovná šířce notového systému.

  Lze jej použít například na:

  • Vytvoření oblasti v přední části notového zápisu pro název skladby, podnázev skladby, skladatele, textaře atd. (podívejte se níže).
  • Vytvoření titulní strany (podívejte se níže).
  • Vytvoření jednosloupcového nebo vícesloupcového zpěvního textu (na konci notového zápisu).
  • Vytvoření titulků a dalších vysvětlivek mezi notovými systémy.

  Vložení a připojení svislého rámečku

  Podívejte se na vytvoření rámečku (níže).

  Upravení šířky svislého rámečku

  Použijte jeden z následujících postupů:

  • Klepněte (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4) na rámeček a táhněte úchop nahoru nebo dolů.
  • Vyberte rámeček a ve správci upravte „výšku“.

  Upravení vlastností svislého rámečku

  Vybrání rámečku umožňuje ve správci upravit různé parametry:

  Správce pro svislý rámeček

  Horní mezera: Upravuje vzdálenost mezi rámečkem a prvkem nad ním.
  Dolní mezera: Upravuje vzdálenost mezi rámečkem a prvkem pod ním.
  Výška: Upravuje výšku rámečku.
  Levý okraj: Posune vlevo zarovnané textové předměty doprava.
  Pravý okraj: Posune vpravo zarovnané textové předměty doleva.
  Horní okraj: Posune nahoru zarovnané textové předměty dolů (podívejte se také na FormátStyl...Strana).
  Dolní okraj: Posune dolů zarovnané textové předměty nahoru (podívejte se také na FormátStyl...Strana).

  Přidání textu nebo obrázku ke svislému rámečku

  • Pro přidání textu: Klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček, vyberte Přidat a zvolte jdnu z voleb pro text.

  • Pro přidání obrázku: Klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček a vyberte PřidatObrázek.

  V rámečku můžete vytvořit libovolný počet předmětů. Jejich polohy lze upravit nezávisle tažením nebo, přesněji, změnou hodnot posunu ve správci. Jak formátovat textové předměty se podívejte v úpravy textu a styly a vlastnosti textu.

  Vložení vodorovného rámečku do svislého rámečku

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček a vyberte PřidatVložit vodorovný rámeček.

  Vodorovný rámeček je automaticky zarovnán vlevo a vyplní celý svislý rámeček. Pro jeho zarovnání vpravo:

  1. Zmenšete šířku vodorovného rámečku.
  2. Zrušte výběr rámečku, a pak jej táhněte doprava. Pro obnovení zarovnání vlevo rámeček táhněte doleva.

  Rámeček „Název skladby“

  Na začátku notového zápisu se automaticky vytvoří svislý rámeček zobrazující název skladby, podnázev skladby, skladatele, textaře atd., když vyplníte informační pole uvedená na straně 1 průvodce novým notovým zápisem.

  Pokud notový zápis na začátku nemá svislý rámeček, můžete jej vytvořit následujícím způsobem:

  1. V hlavní nabídce vyberte PřidáníTextNázev skladby/Podnázev skladby/Skladatel/Textař;
  2. Zadejte požadovaný text;
  3. Stiskněte Esc, nebo klepnutím na prázdné místo ukončete.

  Textový rámeček

  Textový rámeček vypadá stejně jako svislý rámeček, zaměřuje se ale na zadávání textu: je povolen jeden textový předmět na rámeček. Výška se automaticky rozšíří, aby seděla k obsahu, a není tu žádný úchop na upravení výšky.

  Textový rámeček lze použít například na:

  • Vytvoření zpěvního textu na konci notového zápisu.
  • Vytvoření titulků a dalších vysvětlivek mezi notovými systémy.
  • Vytvoření a vložení prázdné strany kdekoli v notovém zápisu, včetně na začátku.

  Vložení a připojení textového rámečku

  Podívejte se na vytvoření rámečku (níže).

  Upravení vlastností textového rámečku

  Vybrání rámečku umožní upravení různých parametrů ve správci:

  Horní mezera: Upravuje vzdálenost mezi rámečkem a prvkem nad ním.
  Dolní mezera: Upravuje vzdálenost mezi rámečkem a prvkem pod ním.
  Výška: Upravuje výšku rámečku.
  Levý okraj: Posune vlevo zarovnané textové předměty doprava.
  Pravý okraj: Posune vpravo zarovnané textové předměty doleva.
  Horní okraj: Posune nahoru zarovnané textové předměty dolů.
  Dolní okraj: Posune dolů zarovnaný text nahoru.

  Vytvoření rámečku

  Vložení rámečku do notového zápisu

  Z hlavní nabídky:

  1. Vyberte takt;
  2. V hlavní nabídce vyberte PřidáníRámečkyVložit vodorovný rámeček/Vložit svislý rámeček/Vložit textový rámeček.

  Z taktu:

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na takt;
  2. Vyberte PřidáníVložit vodorovný rámeček/Vložit svislý rámeček/Vložit textový rámeček.

  Z palety:

  Podívejte se na použití značek v paletě.

  Připojení rámečku k notovému zápisu

  • V hlavní nabídce vyberte PřidáníRámečkyPřipojit vodorovný rámeček/Připojit svislý rámeček/Připojit textový rámeček.

  Smazání rámečku

  Použijte jeden z následujících postupů:

  • Vyberte okraj rámečku a stiskněte Del.
  • Vyberte okraj rámečku, potom na rámeček klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Delete.

  Použití zalomení

  Zalomení notového systému, strany nebo hudebního oddílu lze použít na rámečky a také na takty. Použijte jeden ze dvou postupů:

  • Vyberte rámeček a v paletě klepněte na značku pro zalomení (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4) (například v paletě pro zalomení a vymezení odstupu).
  • Táhněte značku pro zalomení z palety na rámeček.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.