Obrázky

Aktualizováno před před 6 měsíci
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Obrázky.

Obrázky můžete použít k ilustraci notového zápisu nebo k přidání symbolů, které nejsou součástí běžných palet. MuseScore podporuje následující formáty:

  • PNG (*.png)
  • JPEG (*.jpg a *.jpeg)
  • SVG (*.svg) (MuseScore v současnosti nepodporuje stínování, rozmazání, výstřižky nebo zastírání SVG.)

Přidání obrázku

Použijte jednu z následujících možností:

  • Přetáhněte obrázkový soubor (zvenčí MuseScore) do svislého nebo vodorovného rámečku, nebo na notu nebo pomlku v notovém zápisu.
  • Klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček a vyberte PřidatObrázek, poté ve voliči souborů vyberte obrázek.

Po zavedení do notového zápisu může být obrázek (stejně jako ostatní prvky notového zápisu) v případě potřeby přidán do palety.

Vyjmutí, zkopírování a vložení obrázku

  1. Klepněte na obrázek v notovém zápisu.
  2. Použijte kterýkoli z obvyklých příkazů pro vyjmutí a kopírování.
  3. Klepněte na notu, pomlku nebo rámeček.
  4. Použijte kterýkoli z obvyklých příkazů pro vložení.

Upravení obrázku

Pro upravení šířky/výšky obrázku na něj dvakrát klepněte a táhněte libovolným úchopem. Chcete-li šířku nebo výšku upravit samostatně, nejprve ve správci zrušte zaškrtnutí políčka „Zamknout poměr stran“.

Polohu obrázku můžete upravit jednoduše jeho tažením.

Podívejte se také na

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.