Kopírování a vkládání

Aktualizováno před před 2 roky
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Kopírování a vkládání.

  MuseScore podporuje obvyklé operace kopírování, vyjmutí, vložení a vyměnění se schránkou. Tyto příkazy je možné použít na rozsah:

  • Noty: např. pro zopakování úseku not, nebo posunutí úryvku o dobu nebo o takt.
  • Jiné prvky notového zápisu: jako jsou artikulace, text notové osnovy, dynamika, prstoklad atd.

  K příkazům pro kopírování, vyjmutí, vložení a vyměnění se schránkou se přistupuje třemi způsoby:

  • Z nabídky Úpravy (nad oknem s dokumentem).
  • Z nabídky zobrazené po klepnutí pravým tlačítkem myši na prvek nebo na rozsah prvků.
  • Pomocí jedné z běžných klávesových zkratek.

  Přehled příkazů

  Příkaz Klávesová zkratka (Windows) Klávesová zkratka (macOS) Nabídka po klepnutí pravým tlačítkem myši Hlavní nabídka
  Vyjmout Ctrl+X Cmd+X Vyjmout Úpravy → Vyjmout
  Kopírovat Ctrl+C Cmd+C Kopírovat Úpravy → Kopírovat
  Vložit Ctrl+V Cmd+V Vložit Úpravy → Vložit
  Vyměnit se schránkou Ctrl+Shift+X Cmd+Shift+X Vyměnit se schránkou Úpravy → Vyměnit se schránkou

  Poznámka: Před provedením činnosti kopírování, vyjmutí, vložení a vyměnění se schránkou musíte být v normálním (to jest ne v režimech vkládání not nebo úprav.). Stiskněte klávesu Esc pro ukončení do normálního režimu.

  Noty

  Můžete kopírovat, vyjmout, vložit nebo vyměnit noty se schránkou (úryvek not nebo jednoho nebo jednoho akordu), jak následuje:

  Kopírování nebo vyjmutí

  Pro kopírování/vyjmutí jednoho akordu

  1. Podržte Shift a klepněte na notu v akordu.
  2. Použijte volbu Kopírovat nebo Vyjmout (podívejte se na tabulku výše).

  Pro kopírování/vyjmutí rozsahu akordů

  1. Klepněte na první notu nebo takt, který chcete vybrat.
  2. Shift+Klepněte na poslední notu nebo takt, který chcete vybrat. Modrý obdélník zvýrazní vybranou oblast.
  3. Použijte volbu Kopírovat nebo Vyjmout (podívejte se na tabulku výše).

  Vložení

  1. Klepněte na notu nebo na takt, kde chcete, aby vámi vložený výběr začínal.
  2. Použijte volbu Vložit (podívejte se na tabulku výše).

  Vyměnění se schránkou

  Operace Vyměnění se schránkou spojuje dva příkazy do jednoho, vyjmout a vložit: (1) Nejprve přepíše vybranou část notového zápisu obsahem schránky, přesně jako příkaz vložit; (2) za druhé přesune vybranou část notového zápisu zpět do schránky, přesně jako příkaz kopírovat.

  Lze ji použít například na vyměnění dvou stejně dlouhých oddílů notového zápisu, A a B:

  1. Vyberte oddíl A, potom použijte příkaz vyjmout;
  2. Vyprázdněte výběr (stisknutím Esc nebo klepnutím na prázdnou oblast okna s dokumentem);
  3. Stiskněte Shift a klepněte na notu na začátku oddílu B. Nebo, v případě že B začíná na začátku taktu, můžete také jednoduše vybrat takt;
  4. Použijte volbu Vyměnit se schránkou (podívejte se na tabulku výše).
  5. Oddíl B je nyní ve schránce. Vložte jej zpět do prázdné oblasti notového zápisu zanechaného krokem "1."

  Zkopírování výšky jen jedné noty

  Je možné kopírovat jen výšku tónu noty (a žádné jiné vlastnosti)klepnutím na notovou hlavičku a použitím obvyklého postupu pro kopírování a vložení nebo kopírování a vyměnění. Výška tónu cílové noty se změní, aby odpovídala výšce tónu zkopírované noty, ale doba trvání zůstává stejná.

  Jiné prvky

  Některé prvky, jako jsou text notové osnovy, dynamika, prstoklad, schémata akordů atd. mohou být vyjmuty, zkopírovány a vloženy jeden po druhém. Jiné prvky nicméně podporují "složený (vícenásobný) výběr" vyjmout/kopírovat/vložit: například artikulace (sforzato, staccato atd.), hmatové diagramy, a akordové značky.

  Poznámka: Příkaz pro vyměnění se schránkou je zamýšlen k použití jen na úryvky not (hudební oddíly), ne na jiné prvky notového zápisu.

  Kopírování nebo vyjmutí

  1. Vyberte tprvek (nebo prvky).
  2. Použijte volbu Kopírovat nebo Vyjmout (podívejte se na tabulku výše).

  Vložení

  1. Klepněte na notu, kde chcete, aby vámi vložený výběr začínal.
  2. Použijte jednu z voleb pro Vložit (podívejte se na tabulku výše).

  V případě artikulací, tyto jsou vloženy do cílových not v přesně tomtéž pořadí (souvislém nebo nesouvislém), jak byly v začátečním výběru.

  Rychlé zopakování

  Pro rychlé zkopírování a vložení noty, taktu nebo úryvku:

  1. Vyberte akord, takt nebo úryvek, jak je to popsáno výše.
  2. Stiskněte R .

  Musescore zkopíruje a vloží vybraný notový zápis do bodu okamžitě za poslední notou ve výběru. Všechny stávající noty v cílovém rozsahu jsou nahrazeny.

  Zdvojení

  Pro okamžité zkopírování a vložení prvku textu, linky nebo jiného předmětu:

  1. Podržte klávesu Ctrl+Shift (macOS: Cmd+Shift), klepněte na prvek a přetáhněte jej kamkoli v notovém zápisu.
  2. Pusťte tlačítko myši. Kopie vybraného prvku je vytvořena v novém umístěn.

  Vložení poloviční nebo dvojnásobné doby trvání (verze 3.1 a novější)

  Tyto příkazy umožní kopírovat/vyjmout úryvek (oddíl) notového zápisu. Potom jej kamkoli vložte zpět. Všechny doby trvání not budou buď zkráceny na půl, anebo zdvojeny.

  1. V normálním režimu vyberte rozsah not v notovém zápisu;
  2. Vyjměte nebo zkopírujte rozsah;
  3. Vyberte cílovou notu (nebo takt);
  4. V nabídce zvolte jedno z následujícího:
   • ÚpravyVložit s poloviční délkou.
   • ÚpravyVložit s dvojnásobnou délkou.

  Filtr výběru

  Filtr výběru umožní vybrat přesně ty hlasy a prvky, jež chcete zahrnout do výběru.

  • Pro zobrazení filtru výběru stiskněte F6 (macOS: fn+F6); nebo v nabídce vyberte PohledFiltr výběru.

  Filtr výběru se ve výchozím nastavení objeví pod paletami. Na to jak změnit umístění jeho zobrazení se podívejte na zobrazení a pohyb: postranní panely.

  Příklad: Dejme tomu, že hodláte zkopírovat takty 1 a 2 v následujícím úryvku (podívejte se na obrázek), a chcete je vložit do taktů 3 a 4:

  Příklad filtru výběru

  1. Ujistěte se, že filtr výběru je zobrazen (viz výše);
  2. Zrušte zaškrtnutí políček "Artikulace a ozdoby" a "Legatové obloučky";
  3. Kopírujte a vložte požadované takty (v tomto příkladu, 1-2 do 3-4).

  Poznámka: Filtr výběru pracuje i s příkazem vyměnění se schránkou.

  Podívejte se také na

  Pokud chcete noty změnit, aniž by se měnil rytmus, můžete spojit režim zápisu výšek tónů s kopírování a vkládáním.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.