Ve znějící výšce

Aktualizováno před před 2 roky

Noty můžete zobrazit buď tak, jak byly zapsány (pro transponující nástroje), nebo tak, jak znějí v koncertní (znějící) výšce. Zápis výšky pro transponující nástroje (pro které je hudba napsána v odlišné tónině (předznamenání) a výšce tónu, než jak zní) notový zápis zobrazuje, jak vypadat, když je vytištěn hudebníkům k přečtení. Nicméně během přípravy možná dáte přednost výhodnosti toho vidět transponující nástroje zapsané, jak zní, bez transpozice. V tom případě vyberte volbu "Ve znějící výšce".

Pro přepnutí zobrazení notového zápisu mezi zapsanou nebo znějící výškou:

  • Stiskněte tlačítko Ve znějící výšce (umístěno nahoře napravo oblasti nástrojového panelu). Když je toto tlačítko zvýrazněno, notový zápis je ve znějící výšce.

Před tiskem notového zápisu, jeho vyvedením do PDF nebo uložením v internetovém úložišti byste se měli ujistit, že tlačítko Ve znějící výšce je vypnuto, a že jsou jednotlivé party správně transponovány.

Podívejte se také na

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.