Otevření, uložení, vyvedení, tisk

Aktualizováno před před 8 měsíci
Tento překlad je zastaralý. Pro srovnání se podívejte na anglickou verzi: Open/Save/Export/Print

  V nabídce Soubor naleznete volby pro otevření, uložení, vyvedení, vytištění souboru:

  Nabídka Soubor

  Otevření

  Kromě nativních souborových formátů (*.mscz a *.mscx) může MuseScore otevřít i soubory MusicXML, compressed MusicXML a MIDI, jakož i různé soubory v jiných formátech.

  pro otevření všech podporovaných formátů:

  1. Vyberte jednu z následujících voleb:
   • Stiskněte Ctrl+O.
   • Klepněte na ikonu "Nahrát notový zápis" na levé straně oblasti s nástrojovým panelem.
   • V hlavní nabídce vyberte SouborOtevřít....
  2. vyberte soubor a klepněte na Otevřít; nebo na soubor jednoduše dvakrát klepněte.

  Naposledy otevřené notové zápisy umožní vybrat ze seznamu nedávno otevřených notových zápisů.

  Uložení

  Uložit, Uložit jako…, Uložit kopii… a Uložit výběr… umožňují uložení do původních souborů MuseScore (.mscz a .mscx).

  • Uložit: Uložit nynější notový zápis do souboru.
  • Uložit jako...: Uložit nynější notový zápis do nového souboru.
  • Uložit kopii...: Uložit nynější notový zápis do nového souboru, pokračovat však v upravování původního souboru.
  • Uložit výběr...: Uložit vybrané takty do nového souboru.
  • Uložit na internet...: To save and share your scores on the web at MuseScore.com. For details, see Share scores online.

  Vyvedení

  Vyvést... a Vyvést party... umožňuje vytvoření souborů v jiném než původním formátu MuseScore, například PDF, MusicXML, MIDI a various audio and image formats. V dialogu Vyvedení můžete zvolit, do jakého formátu bude vyvedení provedeno.

  • Vyvést...: Vyvést nynější notový zápis do formátu podle vaší volby.
  • Vyvést party...: Vyvést nynější notový zápis a všechny zrcadlené party do samostatných souborů ve formátu podle vaší volby.
   Poznámka: Vyvést party... je zakázáno (vystínováno), pokud ještě nebyly vytvořeny žádné takové zrcadlené party.

  MuseScore si pamatuje, který formát jste naposledy zvolili, a pro příště z něj udělá výchozí.

  Tisk

  Tisk... umožňuje přímé vytištění souboru MuseScore z programu MuseScore na tiskárně. V závislosti na tiskárně budete mít různé volby, obecně však můžete stanovit rozsah stran (tisk všech stran nebo jejich výběru, tisk nynější strany nebo více stran), počet kopií a sestavení v řádném číselném a logickém sledu (kolaci).

  Pokud máte nainstalovánu tiskárnu PDF, můžete rovněž provést "vyvedení" do PDF pomocí tisku, ale obyčejně je lepší použít nativní volbu pro PDF pod Vyvést pro přesnější provedení. Poznámka: Aby toto pracovalo správně s Adobe PDF, ujistěte se, že jste ve vlastnostech tiskárny zrušil zaškrtnutí u volby "spolehnout se jen na systémová písma, nepoužívat písma obsažená v dokumentu".

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.